Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Gminy 2017

Projekty uchwał XXVII sesji na dzień 11 grudnia 2017 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 r..pdf (193,34KB)

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych ...pdf (230,59KB)
 

Projekty uchwał XXVI sesji na dzień 28 listopada 2017 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Zębowicach.pdf (335,42KB)

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (196,67KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf (194,94KB)
 

Projekty uchwał XXV sesji na dzień 9 listopada 2017 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia obniżonych stawek podatku .pdf (1,28MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiazywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf (272,78KB)

PDFProjekt uchwały w w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Radawie.pdf (73,34KB)

PDFProjekt uchwały w w sprawie uchylenia uchwał.pdf (78,76KB)

PDFProjekt uchwały w w sprawie zabezpieczenia w formie wekslain blanco.pdf (78,25KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf (120,86KB)

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf (409,14KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości..pdf (385,69KB)
 

 

Projekty uchwał XXIV sesji na dzień 26 września 2017 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf (129,19KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek.pdf (113,25KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia obniżonych stawek podatku .pdf (1,30MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Zębowice.pdf (215,03KB)
 

Projekty uchwał XXIII sesji na dzień 29 sierpnia 2017 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf (149,19KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (19,07KB)

PDFZałącznik Nr 1 - projekt.pdf (107,28KB)

PDFZałącznik Nr 2 - projekt.pdf (55,02KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki.pdf (116,61KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Zespół Gimnazjalno – Szkolny w Zębowicach.pdf (127,76KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach.pdf (115,15KB)
 

Projekty uchwał XXII sesji na dzień 27 czerwca 2017 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.pdf (116,77KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf (113,37KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.pdf (115,45KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf (129,05KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (215,86KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego.pdf (204,68KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zębowice – jako Partnera - do projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”.pdf (135,93KB)
 

Projekty uchwał XXI sesji na dzień 28 marca 2017 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały.pdf (191,75KB)

DOCXProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (2).docx (13,73KB)

DOCXProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 1.docx (13,53KB)

DOCXProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 3.docx (13,96KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf (251,60KB)

PDFZałącznik Nr 1 - projekt.pdf (330,29KB)

PDFZałącznik Nr 2 - projekt.pdf (331,67KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zębowice.pdf (337,94KB)

PDFPostanowienie Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Radawiu.pdf (655,61KB)
 

Projekty uchwał XX sesji na dzień 14 marca 2017 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf (116,67KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu + pismo poniżej.pdf (114,14KB)

      PDFPismo do projektu uchwały.pdf (257,88KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice.pdf (760,63KB)

      PDFZałącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice.pdf (2,32MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf (130,59KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (195,44KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (383,29KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX.144.2017.pdf (106,45KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Radawiu.pdf (553,15KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf (355,50KB)

        PDFZałącznik - Nr 1.pdf (138,04KB)

        PDFZałącznik - Nr 2.pdf (139,46KB)

        PDFZałącznik - Nr 3.pdf (137,01KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola.pdf (254,12KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej.pdf (252,11KB)

 

Projekty uchwał XIX sesji na dzień 07 lutego 2017 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2017 rok.pdf (120,52KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok..pdf (236,29KB)

PDFProjekt uchwły w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego- ZGKiW w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zębowice oraz przeznaczeniu ich na cele statutowe.pdf (112,35KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok..pdf (219,20KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie likwidacji SP Radawie 2017.pdf (331,42KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf (115,92KB)