Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2016 roku

PDFZarządzenie Nr W.0050.1.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 stycznia 2016 roku w spr.przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (864,33KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.02.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (19,45KB)

  PDFZałącznik Nr 5 do zarządzenia Nr W.0050.02.2016.pdf (51,67KB)
  PDFZałącznik Nr 4 do zarządzenia Nr W.0050.02.2016.pdf (44,30KB)
  PDFZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr W.0050.02.2016.pdf (51,91KB)
  PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W.0050.02.2016.pdf (74,73KB)
  PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr W.0050.02.2016.pdf (57,92KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.3.02016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podst.pdf (1,45MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.4.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres dłuższy niż 10 lat.pdf (325,54KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.5.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (274,89KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.06.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 marca 2016 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (125,84KB)

    PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr W.0050.06.2016.pdf (62,19KB) 

    PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W.0050.06.2016.pdf (75,44KB) 

    PDFZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr W.0050.06.2016.pdf (52,59KB)
    PDFZałącznik Nr 4 do zarządzenia Nr W.0050.06.2016.pdf (44,55KB)
    PDFZałącznik Nr 5 do zarządzenia Nr W.0050.06.2016.pdf (52,42KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.7.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.pdf (330,98KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.08.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (128,77KB)
PDFZarządzenie Nr W.0050.09.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przekazania kierownkom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w 2016 roku.pdf (137,38KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.10.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (116,97KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.11.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie zbycia samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ 008 o numerze rejestracyjnym OPC 083D jednosce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębowicach.pdf (217,18KB)

PDFZarządzenie Nr.W.0050.12.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie norm eksploatacyjnych i norm zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia specjalne jednostek OSP z terenu gminy Zębowice.pdf (707,24KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.13.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (822,61KB)
PDFZarządzenie Nr W.0050.14.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (551,98KB)
PDFZarządzenie Nr W.0050.15.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (133,56KB) 

PDFZarządzenie Nr W.0050.16.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (125,39KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.17.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 maja 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (117,16KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.18.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 maja 2016 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (219,66KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.19.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (123,19KB)
PDFZarządzenie Nr W.0050.20.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (119,13KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.21.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (117,23KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.22.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 czerwca 2016 roku w spr. umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych, lokali uzytkowych, pomieszczeń gospodarczych..pdf (597,91KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.23.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców.pdf (290,02KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.24.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach za 2015 rok.pdf (134,99KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.25.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (129,26KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.26.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 206 rok.pdf (124,93KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.27.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (119,40KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.28.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (134,29KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.29.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (133,40KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.30.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (130,27KB) 

PDFZarządzenie Nr W.0050.31.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (121,98KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.32.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 roku.pdf (122,88KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.33.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 roku.pdf (119,95KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.34.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia terminy składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2016-2017.pdf (64,79KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.35.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (187,27KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.36.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (181,09KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.37.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczyvch.pdf (314,55KB) 

PDFZarządzenie Nr W.0050.38.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu lokalu mieszkalnego.pdf (315,42KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.39.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (180,17KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.40.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (185,51KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.41.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (181,54KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.42.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 września 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (186,02KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.43.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (278,51KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.44.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 września 2016 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr W.0050.40.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (181,84KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.45.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (196,08KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.46.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 września 2016 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr W.0050.41.2016 Wójta Gminy Zębowice w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice.pdf (181,36KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.47.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 września 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (187,11KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.48.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 września 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (179,83KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.49.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (191,46KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.50.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (190,75KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.51.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (184,64KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.52.2016 Wojta Gminy Zębowice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (119,27KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.53.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (206,35KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.54.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (191,34KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.55.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (206,60KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.56.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (196,49KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.57.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Zębowice na 2017 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wpf.pdf (111,17KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf (119,71KB)
      PDFZałącznik Nr 1 - dochody.pdf (62,67KB)
      PDFZałącznik Nr 2 - wydatki.pdf (90,17KB)
      XLSZałącznik Nr 3 - inwestycje.xls (41,00KB)
      PDFZałącznik Nr 4 - zlecone.pdf (50,24KB)
      PDFZałącznik Nr 5 - zlecone.pdf (52,61KB)
      XLSZałącznik Nr 6 - dotacje.xls (42,00KB)
      XLSZałącznik Nr 7 - wydatki sołectw.xls (40,50KB)
      PDFZałącznik Nr 8 - ZGKiW.pdf (43,60KB)

PDFUzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.pdf (352,15KB)
PDFMateriały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf (236,97KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (19,44KB)
     PDFZałącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wpf.pdf (102,51KB)
     PDFZałącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wpf.pdf (74,42KB)
PDFObjaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.pdf (29,32KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.58.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (183,30KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.59.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (192,02KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.60.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (183,55KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.61.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (191,20KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.62.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Zębowice i jej jednostkach organizacyjnych.pdf (169,66KB)

     PDFZałącznik nr 1 - pełnomocnictwo.pdf (83,13KB)
     XLSXZałącznik nr 2 - rejestr sprzedaży.xlsx (12,25KB)
     XLSXZałącznik nr 3 - rejestr zakupów.xlsx (11,86KB)
     PDFZałącznik nr 4 - zmiana danych.pdf (161,46KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.63.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (198,00KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.64.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (190,88KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.66.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (187,72KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.67.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (188,90KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.68.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (184,75KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.69.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (185,27KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.70.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (186,00KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.71.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (196,67KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.72.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (189,37KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.73.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (193,08KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.74.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (185,43KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.75.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (197,13KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.76.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (193,50KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.77.2016 Wójta Gminy Zębowice z 30 grudnia 2016 r. w spr. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf (1,38MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.78.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców + załącznik.pdf (325,59KB)