Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2015 roku

 PDFZarządzenie Nr W.0050.01.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (19,54KB)

PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr W.0050.01.2015.pdf (58,70KB)

PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W.0050.01.2015.pdf (77,23KB)

PDFZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr W.0050.01.2015.pdf (48,19KB)

PDFZałącznik Nr 4 do zarządzenia Nr W.0050.01.2015.pdf (43,24KB)

PDFZałącznik Nr 5 do zarządzenia Nr W.0050.01.2015.pdf (50,28KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.02.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.pdf (51,29KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.3.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.pdf (139,07KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.04.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (205,73KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.05.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (195,46KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.6.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (67,16KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami.pdf (112,58KB)

PDFProtokół z konsultacji z dnia 23 lutego 2015 roku projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezxdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy.pdf (264,08KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.07.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (47,00KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.08.2015 Wójta Gminy Zębowice z 9 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów + załącznik.pdf (445,84KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.9.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań jednostkowych przez kierowników jednostek organizacyjnych.pdf (116,52KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.10.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców.pdf (163,11KB)

PDFZałącznik do Zarzadzenia Nr W.0050.10.2015.pdf (409,46KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.11.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w latach 2015 - 2017. Załącznik.pdf (999,49KB)

PDFZarzadzenie Nr W.0050.12.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie powołania gminnej komisji ds. odbioru zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf (125,32KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.13.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (53,84KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.14.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (48,68KB)

PDFZarzadzenie Nr W.0050.15.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 r..pdf (589,12KB)

PDFZarzadzenie Nr W.0050.16.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (175,69KB)

PDFZarządzenie Nr.W.0050.17.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (289,33KB)

PDFZarzadzenie Nr W.0050.18.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (146,73KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.19.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (375,57KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.20.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (269,06KB)

PDFZarzadzenie Nr W.0050.21.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (171,94KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.22.2015 Wójta Gminy Zębowice Z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (49,12KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (47,39KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.24.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (152,06KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.25.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (210,47KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.26.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (230,33KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.27.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (875,50KB)

PDFZarządzenie Nr w.0050.28.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP 10 maja 2015 r..pdf (130,20KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.29.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (222,87KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.30.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (198,22KB)

PDFZarządzenia Nr W.0050.31.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 4 maja 20145 roku w sprawie zbycia samochodu pożarniczego Jelcz 004 - OOL 23FH.pdf (140,06KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.32.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmiany bidżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (233,17KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.33.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (188,06KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.34.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.pdf (155,75KB)

         PDFZałącznik do Zarządzenia Nr W.0050.34.2015 z dnia 8 maja 2015 roku.pdf (251,86KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.35.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części wspólnot gruntowych.pdf (111,24KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.36.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.pdf (334,77KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.37.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (184,67KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.38.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (224,14KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.39.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (448,17KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.40.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (267,02KB)

PDFZarządzenie Nr w.0050.41.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (215,01KB)

PDFZarządzenie Nr w.0050.42.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (243,41KB)

PDFZarządzenie Nr w.0050.43.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (433,55KB)

PDFZarządzenie Nr w.0050.44.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (290,25KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.45.2015 Wójta Gminy Zębowice w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w formie bezprzetargowej.pdf (1,11MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.46.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie Organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.pdf (934,25KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.47.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 r..pdf (391,71KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.48.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczanie obwieszczeń i plakatów referendalnych.pdf (318,71KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.49.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego GOIKiCz w Zębowicach za 2014 rok.pdf (2,51MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.50.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (152,22KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.51.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (201,41KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.52.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (251,26KB)

       PDFZałącznik do zarządzenia Nr W.0050.52.2015.pdf (2,38MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.53.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 r..pdf (194,23KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.54.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (209,59KB)

PDFZarządzenie Nr W 0050.55.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 lipca 2015 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców.pdf (1,03MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.56.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie Organizacji Zawodów Sportowo - Pożarniczych.pdf (500,79KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.57.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (619,82KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.58.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (326,37KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.59.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20.07.2015 r. w spawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (1,03MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.60.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20.07.2015 r. w spawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (557,34KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.61.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (1,28MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.62.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2105 rok.pdf (1,14MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.63.2015 Wójta Gminy Zębowice Z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r..pdf (74,39KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.64.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu lokalu mieszkalnego.pdf (1 008,86KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.65.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (616,14KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.66.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 1 września 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (555,28KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.67.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (1,39MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.68.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 września 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (657,06KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.69.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (420,42KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.70.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (532,35KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.71.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 września 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (613,21KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.72.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 września 2015 roku w sprawie wyznaczania miejsc na bezpłatne umieszczanie plakatów i obwieszczeń.pdf (963,51KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.73.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (720,57KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.74.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (383,23KB)

PDFZarzadzenie Nr W.0050.75.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (1,26MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.76.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (583,52KB)

PDFZarządzenie Nr.W.0050.77.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (65,71KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.78.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (547,87KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.79.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 października 2015 roku w sprawie zmian wplanie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (529,56KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.80.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 października 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach.pdf (435,84KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.92.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (1,49MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.93.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (1,30MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.83.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (1,27MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.84.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (1,15MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.85.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (640,32KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.86.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (650,42KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.87.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym w budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (639,65KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.88.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej i uchwały w spr. wpf gminy Zębowice na 2016 r..pdf (36,17KB)

      PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2016 r..pdf (20,99KB)

      PDFZałącznik Nr 1 - projekt.pdf (61,73KB)

      PDFZałącznik Nr 2 - projekt.pdf (67,63KB)

      PDFZałącznik Nr 3 - projekt.pdf (29,39KB)

      PDFZałącznik Nr 4 - projekt.pdf (45,29KB)

      PDFZałącznik Nr 5 - projekt.pdf (48,05KB)

      PDFZałącznik Nr 6 - projekt.pdf (20,94KB)

      PDFZałącznik Nr 7 - projekt.pdf (15,24KB)

      PDFZałącznik Nr 8 - projekt.pdf (40,32KB)

      PDFMateriały informacyjne.pdf (46,92KB)

      PDFUzasadnienie.pdf (27,95KB)

      PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (145,32KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.89.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (1,38MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.90.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (659,74KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.91.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (556,79KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.92.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (885,81KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.93.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (1,14MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.94.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa w ich nabyciu.pdf (1,16MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.95.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (648,56KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.96.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (658,66KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.97.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (2,03MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.98.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (875,77KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.99.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 8.12.2015 r. w spr norm eksploatacyjnych i norm zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia.pdf (901,61KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.100.2015 Wójta Gminy Zebowice z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania samochodu specjalnego pożarniczego - IFA W 50LF - OOL 49L na własność jednostki OSP Knieja.pdf (190,97KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.101.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (1,19MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.102.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (702,52KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.103.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (635,61KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.104.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (591,98KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.105.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (1,42MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.106.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2015 r..pdf (21,41KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.107.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf (316,92KB)
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  Waldemar Czaja
Data wytworzenia: 07.01.2015