Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich

ul. Oleska 10

46-048 Zębowice

tel./fax: (77) 42 16 339

e-mail:

strona internetowa: www.pspzebowice.pl

NIP: 576-14-80-826

REGON: 000271727

 

Adres do korespondencji:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Zębowicach
ul. Oleska 27a

46-048 Zębowice

 

 

Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Stelmach

Wicedyrektor: mgr Iwona Grabowska

Sekretarz szkoły: mgr Patrycja Porobin

Sekretariat czynny codziennie w godz. 7.30 – 15.30

Księgowość: główna księgowa: mgr Urszula Tangermann,
księgowa: mgr Mariola Miozga

Księgowość czynna codziennie w godz. 7.30 – 15.30

 

PDFOrgany szkoły.pdf (199,35KB)

PDFStatut 2022.pdf (1,05MB)

PDFUchwała w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach.pdf (103,42KB)

 

Klauzula o RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO); poniżej informacja do zapoznania się.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

 

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach, mający siedzibę w Zębowicach (46-048) przy ul. Oleska 10.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować telefonicznie - nr tel. 77 421 63 39, poprzez adres email: kontakt@pspzebowice.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@zebowice.pl. lub tel. 77 421 60 76 wew. 30.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Dane przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia postępowania objętego wnioskiem.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zębowicach.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: Stawki 2,
00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86.