Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe 2014

WYNIKI   WYBORÓW

PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyboru wójta.pdf (1,06MB)

PDFProtokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania.pdf (4,42MB)

PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyboru do rady gminy.pdf (2,68MB)

PDFZestawienie wyników głosowania w okręgach wyborczych.pdf (2,48MB)

 

 

PDFKomunikat KW w Opolu I - zgłaszanie przedstawicieli do terytorialnych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych.pdf (29,51KB)

PDFKomunikat KW w Opolu I - zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego-2.pdf (26,32KB)

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I - zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego.pdf (43,97KB)

PDFZarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach samorządowych w 2014 roku.pdf (170,96KB)

PDFRozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów.pdf (1,02MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.54.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 1 września 2014 roku w spr. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie obwieszczeń i plakatów wyborczych.pdf (450,58KB)

PDFUchwała Państwowej Komisji Wyborczej.pdf (126,85KB)

PDFZałącznik Nr 1 - zgłoszenie kandydata na członka tkw.pdf (165,45KB)

PDFZałącznik Nr 2 - zgłoszenie kandydatów na członków okw.pdf (165,41KB)

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 września 2014 r. w spr. podania do publ. wiadomości inf. o okręgach wyborczych, ich granicach, liczbie radnych, siedzibie GKW.pdf (370,92KB)

PDFInformacja PKW - zasady zgłaszania kandydatów na radnych.pdf (1 006,12KB)

DOCInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.doc (25,50KB)

DOCOświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Polski.doc (42,50KB)

DOCOświadczenie lustracyjne.doc (43,50KB)

DOCOświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.doc (56,00KB)

DOCUdzielenie poparcia liście kandydatów.doc (43,00KB)

DOCZgłoszenie listy kandydatów na radnych.doc (69,50KB)

PDFInformacja PKW - zasady zgłaszania kandydatów na wójta.pdf (1 002,76KB)

DOCInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.doc (26,00KB)

DOCOświadczenie lustracyjne.doc (44,00KB)

DOCOświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.doc (56,00KB)

DOCZgłoszenie kandydata.doc (71,00KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.16.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 września 2014 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach.pdf (211,34KB)

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 października 2014 roku o numerach i granicach obwodów głosowania.pdf (320,12KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.65.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.pdf (166,19KB)

PDFObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego.pdf (394,85KB)

 PDFObwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Oleśnie.pdf (113,40KB)

 

INFORMACJE DLA WYBORCÓW

PDFRejestr wyborców.pdf (31,13KB)

PDFWniosek o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców.pdf (119,35KB)

PDFPisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.pdf (84,07KB)

PDFWniosek o udostępnienie rejestru wyborców.pdf (108,70KB)

PDFSpis wyborców.pdf (684,35KB)

PDFUdostępnienie spisu wyborców.pdf (47,79KB)

PDFWniosek o udostępnienie spisu wyborców.pdf (113,39KB)

PDFKto może brać udział w głosowaniu.pdf (18,48KB)

PDFGodziny głosowania.pdf (17,95KB) 

PDFGłosowanie przez obywateli Unii Europejskiej, czynne prawo wyborcze, warunki udziału w głosowaniu.pdf (27,98KB)

PDFGłosowanie przez pełnomocnika.pdf (19,99KB)

PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf (968,68KB)

PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf (860,74KB)

PDFPrawo do uzyskania informacji o wyborach przez wyborcę niepełnosprawnego.pdf (18,09KB)

PDFGłosowanie w wybranym lokalu obwodowej komisji wyborczej w tym w lokalu dostosowanym dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych.pdf (24,90KB)

PDFWarunki udziału w głosowaniu.pdf (19,36KB)

PDFGłosowanie w miejscu stałego zamieszkania.pdf (19,45KB)  

PDFGłosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych..pdf (24,46KB)

PDFWybrane czynności wyborcze związane z udziałem w głosowaniu.pdf (22,58KB)

 

GMINNA KOMISJA WYBORCZA

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.pdf (454,12KB)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3.pdf (168,96KB)

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5.pdf (170,70KB)

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7.pdf (172,31KB)

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8.pdf (173,73KB)

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9.pdf (172,26KB)

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10.pdf (171,65KB) 

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11.pdf (160,14KB)

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12.pdf (173,35KB)

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13.pdf (168,62KB)

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14.pdf (169,70KB)

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15.pdf (172,24KB)

PDFUchwała Nr 6-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Zębowicach z dnia 22 października 2014 roku.pdf (190,96KB)

PDFUchwała Nr 7-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Zębowicach z dnia 24 października 2014 roku.pdf (595,07KB)

PDFObwiedzczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy.pdf (422,59KB)

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Zębowice.pdf (216,02KB)

PDFInformacja - dyżury GKW w dniu 15.11.2014 r.pdf (24,17KB)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Batkowska, Monika Włodarczyk
Data wytworzenia: 27.06.2014 r.