Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń

 

Zarządzenie Nr V/285/W /2010
Wójta Gminy Zębowice
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 20 czerwca 2010r.
 
          Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 78b ustawy z dnia 27 wrzesnia 1990r.- o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz.544 z późn. zm.)
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Wyznaczam na terenie Gminy Zębowice następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:
 
1.      tablice ogłoszeń znajdujące się w sołectwach Gminy, tj. Zębowice, Kadłub Wolny, Radawie, Łąka, Knieja, Prusków, Poczołków, Siedliska i Osiecko.
2.      ściana budynku przy sklepie nasiennym położonym w Zębowicach przy ul. Murka nr 3.
 
§ 2
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 3

 Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz rozplakatowanie na terenie Gminy.
 



WÓJT GMINY

/-/ Waldemar Czaja

Podmiot udostępniający: UG Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Czaja
Data wytworzenia:  30.04.2010r.