Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo lokalne - 1997 -2010

                                                            Rejestr aktów prawa lokalnego - 1997-2006

1. Uchwała Nr XXIV-160-97 z dnia 29.08.1997.r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Łąkowej we wsi Knieja

2. Uchwała Nr III-23-98 z dnia 23.12.1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Radawie

3. Uchwała Nr XI-89-2000 z dnia 28.02.2000 r. w sprawie uchwalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Zębowice (Dz. Urz. Nr 27, poz.123)

4.Uchwała Nr XXIV-182-01 z dnia 28.12.2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zębowicach (Dz. Urz. Nr 25 z 02.04.2002 r.)

 5. Uchwała Nr XXVI-197-02 z dnia 26.04.2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Radawie  ul.Stawowa, Opolska, Zamknięta Wiejska (Dz. Urz. Nr 53 poz. 746 z 18.06.2002 r.),

6. Uchwała Nr XXVI-199-02 z dnia 26.04.2002 r. w sprawie zmiany uchwały dot. utworzenia jednostek budżetowych

7. Uchwała Nr II-10-2002 z dnia 05.12.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2003 rok

8. Uchwała Nr II-14-2002 z dnia 05.12.2002 r. w sprawie uchylenia własnej uchwały Nr XIX-150-01 z 26.04.2001 r. w sprawie opłaty za dowożenie dzieci do szkół (Dz. Urz. Nr 2 poz.62 z 20.01.2003 r.)

9. Uchwała Nr II-16-2002 z dnia 05.12.2002 r. w sprawie  trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Nr 2 poz.63 z 20.01.2003 r.)

10. Uchwała Nr III-21-2002 z dnia 30.12.2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok (Dz. Urz. Nr 61 poz. 1159 z 04.08.2003 r.)

11. Uchwała Nr III-23-2002 z dnia 30.12.2002 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktykii rozwiązywania  problemów alkoholowych (Dz. Urz. Nr 9 poz.249 z 19.02.2003 r.)

12. Uchwała Nr III-24-2002 z dnia 30.12.2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dot. podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru podatku i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnegoi i leśnego (Dz. Urz. Nr 9 poz. 249 z 19.02.2003 r.)

13.Uchwała Nr IV-27-03 z dnia 30.01.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2003 r. (Dz. Urz. Nr 76 poz.1469 z 29.09.2003 r.)

14.Uchwała Nr IV-28-03 z dnia 30.01.2003 r. w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieuchomości oraz podatku od posiadania psów (Dz. Urz. Nr 13 poz.366 z 28.02.2003 r.)

15.Uchwała Nr IV-29-03 z dnia 30.01.2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych i jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa, udzielenie innych ulg w spłaceniu tych należności (Dz.. Urz. Nr 27 poz. 656 z dnia 16.04.2002 r.)

16.Uchwała Nr V-31-03 z dnia 24.02.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2003 r. (Dz. Urz. Nr 76 poz. 1470 z 29.09.2003 r.)

17. Uchwała Nr V-32-03 z dnia 24.02.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zębowice (Dz. Urz. Nr 23 poz.568 z 04.04.2003 r.)

18. Uchwała Nr V-34-03 z dnia 24.02.2003 r. w sprawie powołania inkasenta podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów (Dz. Urz. Nr  19 poz. 487 z 21.03.2003 r.)

19. Uchwała Nr VI-36-03 z dnia 31.03.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2003 r. (Dz. Urz. Nr 76 poz.1471 z 29.09.2003 r.)

20. Uchwała Nr VI-38-03 z dnia 31.03.2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Zębowice,

21 . Uchwała Nr VII-42-03 z dnia 23.04.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2003 rok (Dz. Urz. Nr 76 poz.1472              z 29.09.2003 r.)

 22. Uchwała Nr VIII-46-03 z dnia 25.06.2003 r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zębowice na lata 2003-2007 (Dz. Urz. Nr 69 z 10.09.2003 r.)

23. Uchwała Nr X-57-03 z dnia 29.10.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice (Dz. Urz.  Nr 20 z 26.03.2004 r.)

24. Uchwała Nr X-63-03 z dnia 29.10.2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydane wypisy i wpisy z planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Nr 103 dnia 15.12.2003 r.)

25. Uchwała Nr XI-66-03 z dnia 25.11.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2003 r. (Dz. Urz.  Nr 20 z 26.03.2004 r.)

26. Uchwała Nr XI-67-03 z dnia 25.11.2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości (Dz. Urz.  Nr 103 z 15.12.2003 r.)

27. Uchwała Nr XI-68-03 z dnia 25.11.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów (Dz. Urz. Nr 103 z 15.12.2003 r.)

28. Uchwała Nr XI-69-03 z dnia 25.11.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz od zwolnień od tego podatku (Dz. Urz. Nr 103 z 15.12.2003 r.)

29. Uchwała Nr XI-71-03 z dnia 25.11.2003 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydane wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Nr 103 z 15.12.2003 r.)

30. Uchwała Nr XII-73-03 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2003 r. (Dz. Urz. Nr 25 z 19.04.2004 r.)

31. Uchwała Nr XIII-76-04 z dnia 19.02.2004 r. w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego służącego do określenia wysokości dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Nr 15 poz. 376 z 09.08.2004 r.)

32. Uchwała Nr XIII-84-04 z dnia 19.02.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku (Dz. Urz. Nr 31 z 31.03.2004 r.)

33.Uchwała Nr XIV-85-04 z dnia 23.03.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok (Dz. Urz. Nr 55 poz.1569 z 20.08.2004r.)

34. Uchwała Nr XIV-86-04 z dnia 23.03.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku (Dz. Urz. Nr 28 z 30.04.2004 r.)

35. Uchwała Nr XV-88-04 z dnia 26.04.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2004 r. (Dz. Urz. Nr 67 z 12.10.2004 r.)

36.Uchwała Nr XV-89-04 z dnia 26.04.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zębowice (Dz. Urz. Nr 32 z 14.05.2004 r.)

37. Uchwała Nr xvi-95-04 z dnia 27.05.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2004 r. (Dz. Urz. Nr 68 poz.18444                z 15.10.2004 r.)

38. Uchwała nr XVI-97-94 z dnia 27.05.2004 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych.

39. Uchwała Nr XVI-98-04 z dnia 27.05.2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zębowice. (Dz. Urz. Nr 42 poz. 1230 z 25.06.2004r.)

40. Uchwała Nr XVII-102-04 z dnia 21.06.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2004 r. (Dz Urz. Nr 93 z 30.11.2004 r.)

41. Uchwała Nr XIX-113-04 z dnia 30.08.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2004 r. (Dz. Urz. Nr 94 z 31.12.2004 r.)

42. Uchwała Nr XIX-120-04 z dnia 30.08.2004 r. w sprawie ustalalenia zasad opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz warunków ich występowania na terenie gminy Zębowice (Dz. Urz. Nr 68 z 15.10.2004r)

 43. Uchwała Nr XX-123-04 z dnia 27.09.2004 r. w sprawie  zmiany budżetu gminy Zębowice na 2004 r. (Dz. Urz. Nr 68 poz. 1845 z 15.10.2004 r.)

44. Uchwała Nr XX-125-04 z dnia 07.10.2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych staniowiących własność gminy Zębowice (Dz. Urz. Nr 80 z 26.11.2004 r.)

45. Uchwała Nr XX-126-04 z dnia 07.10.2004 r. w sprawie ustaleniu opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów komunalnych Zębowice - Malinów (Dz. Urz. Nr 82 z 10.12.2004 r.)

46. Uchwała Nr XX-127-04 z dnia 07.10.2004 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości zabudowanych będących własnością Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych (Dz. Urz. Nr 35 z 23.05.2004 r.)

47. Uchwała Nr XXI-131-04 z dnia 02.12.2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia 1m pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Zębowice (Dz. Urz. Nr 88 z 17.11.2004 r.) 

48. Uchwała Nr XXI-134-04 z dnia 02.12.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (Dz. Urz. Nr 85        z 15.12.2004 r.)

49. Uchwała Nr XXII-138-04 z dnia 29.12.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2004 r. (Dz. Urz. Nr 35 z 12.08.2004 r.)

50. Uchwała Nr XXII-139-04 z dnia 29.12.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2005 r. (Dz. Urz. Nr 53 z 12.08.2005r.)

 51. Uchwała Nr XXII-141-04 z dnia 29.12.2004r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 r. (Dz. Urz. Nr 35 z 03.02.2005 r.)

 52. Uchwała Nr XXII-142-04 z dnia 29.11.2004 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek czynszu za wynajem i dzierżawę gminnych lokali użytkowych oraz zwolnienia obowiązku jego ponoszenia niektórych najemców lub dzierżawców. (Dz. Urz. Nr 6 z 03.02.2005 r.)

53. Uchwała Nr XXII-143-04 z dnia 29.12.2004 r. w sprawie zasad wydzierżawienia i wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność gminy Zębowice (Dz. Urz. Nr 6 z 03.02.2005 r.)

54.Uchwała Nr XXII-145-04 z dnia 29.12.2004 r. w sprawie określenia warunków przyjmowania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat trybu ich pobierania (Dz. Urz. Nr 6 z 03.02.2005 r.)

55. Uchwała Nr XXII-146-04 z dnia 29.12.2004 r. w sprawie sprawienia pogrzebu zmarłych objętych pomocą społeczną (Dz. Urz. Nr 6    z 03.02.2005 r.)

56.Uchwała Nr XXII-147-04 z dnia 29.12.2004 r. określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową oraz zasiłki celowe i zasiłki okresowe ze środków pomocy społecznej (Dz. Urz. Nr 6 z 03.02.2005 r.)

57. Uchwała Nr XXII-148-04 z dnia 29.12.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Nr 5 z 28.01.2005 r.)

58. Uchwała Nr XXIV-157-05 z dnia 28.02.2005 r. w sprawie ustalenia zasad określających niektóre zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizcyjnych na terenie gminy oraz dodatków do wynagradzania i dodatków socjalnych w 2005 r. (Dz. Urz. Nr 26 z 19.04.2005 r.)

59. Uchwała Nr XXIV-158-05 z dnia 28.02.2005 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gmin za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2005 r. (Dz. Urz. Nr 26 z 19.04.2005 r.)

60. Uchwała Nr XXV-160-05 z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem lub wicedyrektorem szkół, dyrektorem lub wicedyrektorem zespołu gminazjalno- szkolnego i dyrektorem przedszkola (Dz. Urz. Nr 28 poz. 774 z 27.04.2005 r.)

61. Uchwała Nr XXV-161-05 z dnia 31.03.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zębowice (Dz. Urz. Nr 29 poz.805 z 29.04.2005 r.)

62. Uchwała Nr XXV-162-05 z dnia 31.03.2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Nr 36 z 03.06.2005 r.

63. Uchwała Nr XXVI-167-05 z dnia 28.04.2005 r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Nr 39 z 16.06.2005 r.)

64.Uchwała Nr XXVIII-176-05  z dnia 31.08.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zębowice

 65. Uchwała Nr XXVIII-178-05 z dnia 31.08.2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji (Dz. Urz. Nr 63 z 06.10.2005 r.)

 66. Uchwał Nr XXIX-183-05 z dnia 04.10.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r. (Dz. Urz. Nr 4 z dnia 20.01.2006 r.)

 67. Uchwała Nr XXX-186-05 z dnia 25.10.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r. (Dz. Urz. Nr 4 z 20.01.2005 r.)

68. Uchwała Nr XXXI-192-05 z dnia 28.11.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r. (Dz. Urz. Nr 16 z 06.03.2006 r.)

69. Uchwała Nr XXXI-198-05 z dnia 28.11.2005 r. w sprawie ustalenia zasad określających zasady przyznawania nauczycielom dodatków do wynagradzania i dodatków socjalnych (Dz. Urz. Nr 2 z 13.01.2006 r.)

70. Uchwała Nr XXXI-199-05 z dnia 28.11.2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zębowice (Dz. Urz. Nr 88 poz.2956 z 29.12.2005 r.)

71. Uchwała Nr XXXII-203-05 z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2006 rok (Dz. Urz. Nr 50 poz. 1607 z 29.12.2005 r.)

 72. Uchwała Nr XXXII-205-05 z dnia 29.12.2005 r. w sprawie ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych cieklych (Dz. Urz. Nr 5 z 25.01.2006 r.)

73. Uchwała Nr XXXIII-209-06 z dnia 10.02.2006 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy (Dz. Urz. Nr 21 z 27.03.2006 r.)

74. Uchwała Nr XXXIII-210-2006 z dnia 10.02.2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice (Dz. Urz. Nr 72 z 20.10.2006 r.)

75. Uchwała Nr XXXIII-211-2006 z dnia 10.02.2006 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Zębowice ilości punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (Dz. Urz. Nr 25 z 10.04.2006 r .)

76. Uchwała Nr XXXIII-216-2006 z dnia 10.02.2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2006 rok (Dz. Urz. Nr 35 z 24.05.2006 r.)

77. Uchwała Nr XXXIII-217-2006 z dnia 07.04.2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 rok (Dz. Urz. Nr 71 poz. 2198 z 18.10.2006 r.)

78. Uchwała Nr XXXV-223-2006 z dnia 27.04.2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 rok (Dz. Urz. Nr 96 poz. 2892 z 28.12.2006 r.)

79. Uchwała Nr XXXVI-228-2006 z dnia 24.05.2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 rok (Dz. Urz. Nr 96 poz.2893  z 28.12.2006 r.)

80. Uchwała Nr XXXVI-229-2006 z dnia 24.05.2006 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze (Dz. Urz. Nr 40 z 14.06.2006 r.)

81. Uchwała Nr XXXVI-230-2006 z dnia 24.05.2006 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania (Dz. Urz. Nr 40 z 14.06.2006 r.)

82. Uchwała Nr XXXVII-231-2006 z dnia 28.06.2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok (Dz. Urz. Nr 97 poz.3037 z 29.12.2006 r.)

83. Uchwała Nr XXXVII-237-2006 z dnia 28.06.2006 r. w sprawie zmiany kategorii dróg na na terenie gminy Zębowice (Dz. Urz. Nr 54 poz. 1707 z 16.08.2006 r.)

84. Uchwała Nr XXXVIII-243-2006 z dnia 30.08.2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 r. (Dz. Urz. Nr 11 poz.419 z 16.02.2007 r.)

85. Uchwała Nr XXXVIII-244-2006 z dnia 30.08.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Zębowice oraz jej jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu do tego uprawnionych (Dz. Urz. Nr 68 poz. 2089 z 06.10.2006 r.)

86. Uchwała Nr XXXVIII-246-2006 z 30.08.2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na terenie gminy Zębowice (Dz. Urz. Nr. 66 poz.2054 z 29.09.2006 r.)

87. Uchwała Nr XL-251-2006  z dnia 25.10.2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zębowice za I półrocze (Dz. Urz. Nr 152 poz.582 z 02.03.2007 r.)

88. Uchwała Nr XL-253-2006 z dnia 25.10.2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII-210-06 Rady Gminy Zębowice z 10.02.2006 r.    w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Zębowice (Dz. Urz. Nr 82 poz.2470 z 28.11.2006 r.)

89. Uchwała Nr XL-254-2006 z dnia 25.10.2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody (Dz. Urz.  nr 95 poz. 2789          z 27.12.2006 r.)