Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 21.06.2024, g. 15:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. 5. Raport o stanie gminy Zębowice za rok 2023 - debata.
  1. a. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zębowice wotum zaufania

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zębowice wotum zaufania.pdf (220,13KB)

 6. 6. Sprawozdanie Finansowe.
 7. 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zębowice za 2023 rok.
 8. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.pdf (251,07KB)

  2. b. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.pdf (283,57KB)

  3. c. zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2024 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2024 rok.pdf (2,33MB)

  4. d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,47MB)

  5. e. zmiany Uchwały Nr XLIII.286.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia LGD Kraina Dinozaurów

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII.286.2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia...pdf (623,27KB)

  6. f. członkostwa Gminy Zębowice w stowarzyszeniu Grupa Rybacka Opolszczyzna w charakterze członka zwyczajnego stowarzyszenia

   PDFProjekt uchwały w sprawie członkostwa Gminy Zębowice w stowarzyszeniu Grupa Rybacka Opolszczyzna w charakterze członka zwyczajnego stowarzyszenia.pdf (449,70KB)

  7. g. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026 dla Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026 dla Gminy Zębowice.pdf (5,61MB)

  8. h. przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2023

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2023.pdf (527,39KB)

   PDFZałącznik do projektu uchwały - Ocena zasobów Pomocy Społecznej.pdf (1,99MB)

 9. 9. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 10. 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 11. 11. Sprawy różne.
 12. 12. Przyjęcie protokołu obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 23.05.2024 r.

  PDFProtokół z sesji z dnia 23.05.2024 r.pdf (242,32KB)

 13. 13. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.