Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

04.06.2024 r. Komisja Rewizyjna

Termin: 04.06.2024, g. 08:30

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

  1. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. 3. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji rewizyjnej.
  4. 4. Sprawdzenie wykonania wyroku przez Waldemara Czaję -uiszczenie kosztów procesowych za zwrot kosztów procesowych postępowania apelacyjnego przeciwko Urzędowi Gminy Zębowice.
  5. 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 r.
  6. 6. Sprawozdania finansowe za 2023 r.
  7. 7. Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Zębowice za 2023 r.
  8. 8. Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 r.
  9. 9. Projekt uchwały w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za rok 2023 oraz wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Zębowice za rok 2023.
  10. 10. Zakończenie posiedzenia.