Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

21.05.2024 r. Komisja Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług

Termin: 21.05.2024, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. 4. Wybór Przewodniczącego Komisji.
 5. 5. Wybór Zastępcy Przewodniczącego.
 6. 6. Analiza uchwały budżetowej na 2023 r.
 7. 7. Analiza wykonania budżetu za rok 2023 w kontekście uzyskanej nadwyżki budżetowej.
 8. 8. Analiza uchwały budżetowej na rok 2024 w ujęciu wskazanego deficytu, planowanych przychodów i wydatków na gospodarkę odpadami (zapoznanie się z dokumentacją procedury udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie przedmiotowej usługi). Analiza planowanych Inwestycji w roku 2024.
 9. 9. Ocena zasadności uchylenia opłaty targowej- zaniechania poboru jak źródła przychodu Gminy: - wykaz uzyskanych przychodów za lata 2020, 2021, 2022 i I kwartał 2023 niepełny.
 10. 10. Analiza planu finansowego ZGKiW wraz z sprawozdaniem jego wykonania za rok 2022, analiza przychodów w roku 2023 z tytułu przejęcia zadań zlikwidowanego ZGKiW.
 11. 11. Sprawy różne.
 12. 12. Zakończenie posiedzenia.