Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2024 roku

PDFUchwała Nr XLIX.324.2024 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2024 rok.pdf (611,45KB)

PDFUchwała Nr XLIX.326.2024 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatowo-Gminnemu Samorządy Ziemi Oleskiej.pdf (209,49KB)

PDFUchwała Nr XLIX.327.2024 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu...pdf (208,69KB)

PDFUchwała Nr XLIX.328.2024 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego...pdf (209,71KB)

PDFUchwała Nr XLIX.329.2024 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 2028.pdf (338,13KB)

PDFUchwała Nr XLIX.330.2024 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych...pdf (219,36KB)

PDFUchwała Nr XLIX.331.2024 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych...pdf (221,84KB)

PDFUchwała Nr XLIX.332.2024 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf (203,11KB)

PDFUchwała Nr L.333.2024 Rady Gminy Zębowice z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2024 rok.pdf (942,66KB)

PDFUchwała Nr L.335.2024 Rady Gminy Zębowice z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady gminy Zębowice na 2024 rok.pdf (310,91KB)

PDFUchwała Nr L.336.2024 Rady Gminy Zębowice z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku...pdf (218,51KB)

PDFUchwała Nr L.337.2024 Rady Gminy Zębowice z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężniego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Zębowice.pdf (205,70KB)

PDFUchwała Nr LI.338.2024 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2024 rok.pdf (533,39KB)

PDFUchwała Nr LI.340.2024 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zębowice do roku 2030.pdf (3,75MB)

PDFUchwała Nr LI.341.2024 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Zębowice.pdf (488,51KB)

PDFUchwała Nr LI.342.2024 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice.pdf (492,95KB)

PDFUchwała Nr LI.343.2024 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf (203,68KB)

PDFUchwała Nr LI.344.2024 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf (202,85KB)

PDFUchwała Nr LI.345.2024 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf (203,52KB)

PDFUchwała Nr LI.346.2024 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf (202,15KB)

PDFUchwała Nr LI.347.2024 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf (203,53KB)