Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2014 roku

PDFZarządzenie Nr W.0050.01.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (50,43KB)

PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr W.0050.01.2014.pdf (58,58KB)

PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W.0050.01.2014.pdf (77,84KB)

PDFZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr W.0050.01.2014.pdf (50,62KB)

PDFZałącznik Nr 4 do zarządzenia Nr W.0050.01.2014.pdf (47,79KB)

PDFZałącznik Nr 5 do zarządzenia Nr W.0050.01.2014.pdf (64,90KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.02.2014 Wójta Gminy Zębowice z 02.01.2014 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonania przeniesień w planie wydatków bieżących w 2014 r..pdf (21,21KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.03.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (19,82KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.04.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (17,85KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.05.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Zębowicach.pdf (100,21KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.06.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 stycznia 2014 r.w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej.pdf (57,99KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.07.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (61,99KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.08.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (50,04KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.9.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu lokalu mieszkalnego.pdf (233,96KB)

PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr W.0050.9.2014.pdf (257,23KB)
 

PDFZarządzenie Nr W.0050.10.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (23,81KB) 

PDFZarządzenie Nr W.0050.11.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (17,03KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.12.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (19,14KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.13.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (16,93KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.14.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (287,74KB)

 PDFZarządzenie Nr W.0050.15.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (23,85KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.16.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 marca 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (20,69KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.17.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 marca 2014 roku w spr. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów.pdf (148,71KB)

PDFZałącznik do zarządzenia Nr W.0050.17.2014.pdf (145,91KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.18.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (428,67KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.19.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (552,21KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.20.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (379,31KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.21.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2014 roku w spr. wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.pdf (163,70KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.22.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (267,30KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.23.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (230,18KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.24.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (392,55KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.25.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia + załącznik.pdf (219,72KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.26.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych + załączniki 1-4.pdf (501,39KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.27.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania gminnej komisji ds. odbioru zadania dot. przebudowy sali wiejskiej w Radawiu.pdf (136,74KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.28.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie powołania gminnej komisji ds. odbioru zadania - Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów.pdf (153,45KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.29.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Radawiu samochodu pożarniczego.pdf (17,69KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.30.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 roku.pdf (16,91KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.31.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej położej w Knieji w rejonie ul. Ozimskiej.pdf (312,09KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.32.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (265,90KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.33.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (18,33KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.34.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia kierownika GOPS-u do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.pdf (150,30KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.35.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika GOPS-u do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.pdf (155,59KB)

 PDFZarządzenie Nr W.0050.36.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie Organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.pdf (28,84KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.37.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (17,84KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.38.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach samochodu.pdf (19,54KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.39.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (19,52KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.40.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego GOIKiCz w Zębowicach za 2013 rok.pdf (54,80KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.41.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (55,45KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.42.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (49,64KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.43.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (853,35KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.44.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (18,61KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.45.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (55,71KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.46.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (49,16KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.48.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie zbycia samochodu specjalnego pożarniczego - STAR 244.pdf (120,23KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.49.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (47,20KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.50.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na rok 2014.pdf (54,60KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.51.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (48,71KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.52.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (46,89KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.53.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (47,17KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.54.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 1 września 2014 roku w spr. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie obwieszczeń i plakatów wyborczych.pdf (450,58KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.55.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (283,68KB)

PDFZzrządzenie Nr W.0050.56.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (23,12KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.56.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (23,12KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.57.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 września 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (19,21KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.58.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (55,87KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.59.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 września 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (19,65KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.60.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 roku.pdf (17,83KB)

PDFZarządzenie Nr W 0050.61.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (20,83KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.62.2014 Wójta Gmiony Zębowice z dnia 30 września 2014 r. w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (47,20KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.63.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (24,98KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.64.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (23,04KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.65.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.pdf (166,19KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.66.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części wspólnot gruntowych.pdf (156,32KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.67.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (25,61KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.68.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 października 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (21,85KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.69.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (22,39KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.70.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (21,26KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.71.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (17,64KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.72.2014 Wójta Gminy Zębowice z 06.11.2014 r. w spr. powołania gminnej komisji ds.odbioru zadania Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową placów zabaw.pdf (24,52KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.73.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Zębowice na 2015 rok oraz projektu uchwały w spr. uchwalenia wpf.pdf (16,08KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.74.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (47,31KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.75.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (27,78KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.76.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (21,98KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.77.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (18,88KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.78.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (18,37KB)

PDFZarzadzenie Nr W.0050.80.2014 Wójta Gmin y Zębowice z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (47,46KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.81.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (55,03KB)

PDFZarzadzenie Nr W.0050.82.2014 Wójta Gmin y Zębowice z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (49,17KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.83.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu lokalu mieszkalnego.pdf (350,10KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.84.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (20,94KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.85.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (18,49KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.86.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 roku.pdf (17,94KB)

 PDFZarządzenie Nr W.0050.87.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (20,79KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.88.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (18,61KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.89.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (54,81KB)

PDFZarzadzenie Nr W.0050.90.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (49,78KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.91.2014 w sprawie przeznaczenia do likwidacji środków trwałych będących własnością gminy Zębowice.pdf (32,37KB)


 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Waldemar Czaja
Data wytworzenia:  2014.01.13