Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia z 2006 roku


PDFZarządzenie 48-2006 w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest praca społecznie użyteczna.pdf (134,75KB)

PDFZarządzenie 49-2006 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2006r.pdf (335,29KB)

PDFZarządzenie 50-2006 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gruntów rolnych rolnikom z terenu gminy w trybie bezprzetargowym.pdf (145,63KB)

PDFZarządzenie 51-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf (137,77KB)

PDFZarządzenie 52-2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2006 r.pdf (138,45KB)

PDFZarządzenie 53-2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2006 r.pdf (135,70KB)

PDFZarządzenie 54-2006 w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (141,43KB)

PDFZarządzenie 55-2006 w sprawie prowadzenia książki obiektu budowlanego dla budynków użyteczności publicznej.pdf (133,93KB)

PDFZarządzenie 56-2006 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf (138,70KB)

PDFZarządzenie 57-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf (140,02KB)

PDFZarządzenie 58-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf (142,43KB)

PDFZarządzenie 59-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf (145,22KB)

PDFZarządzenie 62-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf (140,35KB)

PDFZarządzenie 63-2006 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (152,32KB)

PDFZarządzenie 64-2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2006 r.pdf (136,21KB)

PDFZarządzenie 65-2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2006 r.pdf (141,47KB)

PDFZarządzenie 66-2006 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie niektórych usług komunalnych.pdf (248,70KB)

PDFZarządzenie 67-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf (135,76KB)

PDFZarządzenie 69-2006 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania samochodu osobowego Volkswagen Nr rej. OOL 10 AU.pdf (133,44KB)

PDFZarządzenie 70-2006 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf (140,53KB)

PDFZarządzenie 71-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf (138,82KB)

PDFZarządzenie 72-2006 w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Zębowice.pdf (147,39KB)

PDFZarządzenie 73-2006 sprawie zbycia nieruchomości.pdf (152,73KB)

PDFZarządzenie 74-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf (147,23KB)

PDFZarządzenie 75-2006 w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (142,70KB)

PDFZarządzenie 76-2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2006 r.pdf (139,28KB)

PDFZarządzenie 77-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf (137,37KB)

PDFZarządzenie 78-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf (135,43KB)

PDFZarządzenie 79-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf (134,63KB)

PDFZarządzenie 80-2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2006 r.pdf (158,70KB)

PDFZarządzenie 81-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r .pdf (145,39KB)

PDFZarządzenie 82-2006 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Zębowice.pdf (138,07KB)

PDFZarządzenie 83-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf (152,55KB)

PDFZarządzenie 85-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf (232,10KB)

 PDFZarządzenie 86-2006 w sprawie projektu budżetu gminy Zębowice na 2007.pdf (134,05KB)

PDFZarządzenie 88-2006 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf (154,63KB)

 PDFZarządzenie 87-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf (141,31KB)

PDFZarządzenie 89-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf (143,17KB)

PDFZarządzenie V -1-2006 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych.pdf (147,69KB)

PDFZarządzenie V -2-2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.pdf (123,03KB)

PDFZarządzenie V -3-2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2006 r.pdf (139,53KB)

PDFZarządzenie V -4-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf (146,06KB)

PDFZarządzenie V -5-2006 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.pdf (176,08KB)

PDFZarządzenie V -6-2006 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych i pozostałych wartości kasowych, należności oraz aktywów i pasywów w drodze ich weryfikacji.pdf (137,27KB)

PDFZarządzenie V -7-2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf (156,35KB)

PDFZarządzenie V -8-2006 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania.pdf (144,14KB)

PDFZarządzenie V -9-2006 w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii..pdf (139,57KB)

PDFZarządzenie V -10-2006 w sprawie upoważnienia zastępcy Wójta Gminy Zębowice.pdf (142,65KB)

PDFZarządzenie V -11-2006 w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Zębowice.pdf (135,21KB)

PDFZarządzenie V -12-2006 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zębowice.pdf (138,84KB)

PDFZarządzenie V -13-2006 w sprawie ustalenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych środków trwałych.pdf (132,94KB)

 PDFZarządzenie Nr 14-K-2006 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Zębowice Instrukcji prztwarzania danych osobowych.pdf (100,84KB)