Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2013 roku


PDFZarządzenie Nr W.0050.1.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia limitu zużycia paliwa na rok 2013.pdf (62,29KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.2.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (51,15KB)

PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr W.0050.2.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 stycznia 2013 roku.pdf (60,59KB)

PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W.0050.2.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 stycznia 2013 roku.pdf (50,27KB)

PDFZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr W.0050.2.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 stycznia 2013 roku.pdf (34,79KB)

PDFZałącznik Nr 4 do zarządzenia Nr W.0050.2.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 stycznia 2013 roku.pdf (30,86KB)

PDFZałącznik Nr 5 do zarządzenia Nr W.0050.2.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 stycznia 2013 roku.pdf (34,72KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.3.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień.pdf (52,77KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.4.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (48,04KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.5.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 stycznia 2013 roku w spr. przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (62,06KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.6.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (49,27KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.7.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.pdf (57,01KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.8.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.pdf (24,74KB)

PDFZałącznik - wykaz Nr 1 do zarządzenia Nr W.0050.8.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 lutego 2013 roku.pdf (35,28KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.9.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 marca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (65,56KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.10.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (26,89KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.11.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (62,00KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.12.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 kwietnia 2013 roku zmiaeniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat.pdf (58,11KB)

PDFZarzadzenie Nr W.0050.13.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (56,67KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.14.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (50,69KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.15.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (51,78KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.16.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06 maja 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.pdf (858,39KB)

PDFAneks z dnia 31 lipca 2014 roku do Zarządzenia Nr W.0050.16.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 maja 2013roku.pdf (142,07KB)

PDFZarzadzenie Nr W.0050.17.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części wspólnot gruntowych.pdf (55,89KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.18.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (56,28KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.19.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (50,36KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.20.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (47,84KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.21.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu lokalu mieszkalnego.pdf (153,55KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.21.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 czerwca 2013 roku.pdf (166,39KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.22.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (48,56KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.23.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06 czerwca 2013 roku w spr. zatwierdzenia sprawozdania rocznego GOIKiCz w Zębowicach za 2012 rok.pdf (54,65KB)

PDFBilans.pdf (2,27MB)

PDFRachunek zysków i strat.pdf (1,12MB)

PDFInformacja dodatkowa.pdf (723,17KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.24.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (24,24KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.25.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu gminy Zębowice.pdf (28,65KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.26.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (24,77KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.27.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (23,36KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.28.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (184,00KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.29.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (49,90KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.30.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (48,92KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.31.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (159,84KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.32.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (147,16KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.33.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (16,60KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.34.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania gminnej komisji ds. odbioru zadania - odbudowa przepustu w Radawiu.pdf (157,28KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.35.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (294,49KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.36.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (52,29KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.37.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (52,13KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.38.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 września 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (50,40KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.39.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (53,30KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.40.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (49,01KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.41.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 października 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (47,16KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.42.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 października 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (52,55KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.43.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowicena 2013 rok.pdf (50,33KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.44.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (48,98KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.45.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (51,71KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.46.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (18,17KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.47.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 października 2013 roku w sprawie przeznaczenia do likwidacji środków trwałych, będących własnością Gminy Zębowice.pdf (57,64KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.48.2013 Wójta Gminy Zębowice z 06.11.2013 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego + załącznik.pdf (70,82KB)

 PDFZarządzenie Nr W.0050.49.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (20,57KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.50.2013 Wójta Gminy Zębowice z 14.11. 2013 r. w spr. projektu uchwały budżetowej gminy na 2014 r. oraz projektu uchwały w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (15,47KB)

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (22,19KB)

PDFZałącznik Nr 1 do projektu uchwały - dochody.pdf (62,93KB)

PDFZałącznik Nr 2 do projektu uchwały - wydatki.pdf (76,26KB)

PDFZałącznik Nr 3 do projektu uchwały - inwestycje.pdf (18,26KB)

PDFZałącznik Nr 4 do projektu uchwały - zadania zlecone.pdf (44,81KB)

PDFZałącznik Nr 5 do projektu uchwały - zadania zlecone.pdf (46,37KB)

PDFZałącznik Nr 6 do projektu uchwały - dotacje.pdf (21,57KB)

PDFZałącznik Nr 7 do projektu uchwały - ZGKiW.pdf (39,63KB)

PDFUzasadnienie.pdf (29,32KB)

PDFMateriały informacyjne.pdf (47,05KB)

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (18,02KB)

PDFZałącznik Nr 1 do projektu uchwały - WPF.pdf (86,12KB)

PDFZałącznik Nr 2 do projektu uchwały - wykaz przedsięwzięć.pdf (69,06KB)

PDFObjaśnienia do WPF.pdf (21,61KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.51.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (16,88KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.52.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf (198,87KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.52.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku.pdf (1,04MB)

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.52.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 20123 roku.pdf (1,08MB)

PDFZarządzenie Nr W.0050-53-2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (22,17KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.54.2013 Wójta Gminy Zębowice z 26.11.2013 r. w spr. konsultacji uchwalenia Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2014-2018.pdf (200,08KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr W.0050-54-2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku.pdf (122,89KB)

PDFOgłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (159,62KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.55.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (23,05KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.56.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (20,41KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.57.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (16,96KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.58.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf (26,16KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.58.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 grudnia 2013 roku.pdf (39,46KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.59.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (25,15KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.60.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice.pdf (19,41KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.61.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (20,79KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.62.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (20,38KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.63.2013 Wójta Gminy Zębowice z 16.12.2013 r. w sprawie zasad nabycia na własność działek rolnych będących współwłasnością Rösner Waldemara, Rösner Grzegorza i Rösner Bogdana.pdf (0)

 PDFZarządzenie Nr W.0050.64.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (19,83KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.65.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (23,71KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.66.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (18,31KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.67.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (53,81KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.68.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (49,52KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.69.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (54,99KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.70.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (49,08KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.71.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 grudnia 2013 roku zmieniające zarządzenie Nr W.0050.16.2013 w spr. ustalenia wysokości cen i opłat.pdf (54,30KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.72.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (17,94KB)

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Waldemar Czaja
Data wytworzenia: 2013.01.11