Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia z 2010 roku

PDFZarządzenie Nr V-263-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (236,18KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V-263-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 stycznia 2010 roku.pdf (916,26KB)

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr V-263-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 stycznia 2010 roku.pdf (1,66MB)

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr V-263-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 stycznia 2010 roku.pdf (541,76KB)

PDFZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr V-263-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 stycznia 2010 roku.pdf (410,36KB)

PDFZałącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr V-263-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 stycznia 2010 roku.pdf (763,47KB)

PDFZałącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr V-263-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 stycznia 2010 roku.pdf (266,30KB)

PDFZarządzenie nr V-264-2010 z dnia 18 stycznia 2010 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego w Opolu archiwum.pdf (76,26KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-265-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r.pdf (70,20KB)

PDFZarządzenie nr V-266-W-2010 z dn. 04 lutego 2010r w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zebowicach.pdf (79,28KB)

PDFZarządzenie Nr V-267-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2010 roku w spr. ustalenia ostatecznego terminu rozliczenia spisu z natury, rzeczowych składników majątku trwałego.pdf (156,41KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-268-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 lutego 2010 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.pdf (78,21KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-269-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r.pdf (71,55KB)

PDFZARZĄDZENIE Nr V-270-W-2010 Wójta Gminy Zębowice w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia gospodarki pojazdami służbowymi w Urzędzie Gminy Zębowice.pdf (74,62KB)

PDFAneks z dnia 31 lipca 2014 roku do Zarządzenia Nr V-270-W-10 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 lutego 2010 roku.pdf (131,21KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-271-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r.pdf (71,38KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-272-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r.pdf (70,42KB)

PDFZarządzenie Nr 273-W-2010 z dn. 04.03.2010 r. w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (89,08KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-274-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r.pdf (70,60KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-275-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r.pdf (71,02KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-276-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r.pdf (84,11KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-277-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2010 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.pdf (72,07KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-278-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r.pdf (72,06KB)

PDFZarządzenie nr V-279-W-2010 Wóta gminy Zębowice w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników UG.pdf (26,71KB)

PDFZarządzenie nr V-280-W-2010w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 r.pdf (23,18KB)

PDFZarządzenie nr V-281-W-2010 z dnia 14.04.2010 r. w sprawie Organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczyvch.pdf (56,75KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-282-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r..pdf (70,81KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-283-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r.pdf (74,84KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-284-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r..pdf (77,16KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-285-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych.pdf (60,52KB)

PDFZarządzenie Nr V-286-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 maja 2010 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP.pdf (142,39KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-287-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 maja 2010r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010r.pdf (70,54KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-288-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 maja 2010 roku w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf (57,10KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-289-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 maja 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (52,65KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-290-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (49,07KB)

PDFZARZĄDZENIE Nr V-291-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dn. 24.05.2010r. w sprawie powołania gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach domowych i rolnych spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosf.pdf (26,31KB)

PDFZarządzenie Nr V-292-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 maja 2010 roku w spr. ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.pdf (74,97KB)

PDFZarządzenie Nr V-293-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (115,09KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V-293-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 czerwca 2010 roku.pdf (126,77KB)

PDFZarządzenie Nr V-294-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku.pdf (161,29KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-295-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 czerwca 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (52,88KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-296-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 czerwca 2010 roku w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf (54,66KB)

 PDFZARZĄDZENIE NR V-297-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 czerwca 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (50,21KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-298-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2010 roku w spr. zmiany uchwału budżetowej na 2010 rok.pdf (55,11KB)

 PDFZARZĄDZENIE NR V-299-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (51,37KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-300-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2010 roku w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.pdf (54,35KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-301-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (50,19KB)

PDFZarządzenie Nr V-302-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 czerwca 2010 roku w spr. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.pdf (165,74KB)

PDFZarządzenie Nr V-303-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 czerwca 2010 roku w spr. powołania gminnej komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej.pdf (180,36KB)

PDFZarządzenie Nr V-304-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Gminie Zębowice.pdf (262,48KB)

PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr V-304-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 czerwca 2010 roku.pdf (1,18MB)

PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr V-304-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 czerwca 2010 roku.pdf (858,84KB)

PDFZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr V-304-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 czerwca 2010 roku.pdf (707,64KB)

 PDFZARZĄDZENIE NR V-305-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2010 roku w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf (56,70KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-306-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (51,45KB)

 PDFZARZĄDZENIE NR V-307-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 lipca 2010 roku w spr. ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.pdf (74,74KB)

 PDFZARZĄDZENIE NR V-308-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 lipca 2010 roku w spr. zmian w Instrukcji w spr. zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.pdf (54,93KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-309-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 lipca 2010 roku w spr. powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (55,79KB)

 PDFZARZĄDZENIE NR V-310-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 lipca 2010 roku w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.pdf (53,92KB)

 PDFZARZĄDZENIE NR V-311-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 lipca 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (51,45KB)

 PDFZARZĄDZENIE NR V-312-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 lipca 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (49,22KB)

 PDFZARZĄDZENIE NR V-313-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 lipca 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (49,55KB)

 PDFZARZĄDZENIE NR V-314-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 sierpnia 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (49,36KB)

 PDFZARZĄDZENIE NR V-315-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 sierpnia 2010 roku w spr. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (16,93KB)

 PDFZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr V-315-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 sierpnia 2010 roku.pdf (39,69KB)

 PDFZARZĄDZENIE NR V-316-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 sierpnia 2010 roku w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf (53,31KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-317-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 sierpnia 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (50,55KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-318-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (57,74KB)

PDFZarządzenie Nr V-319-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.pdf (153,94KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-320-W-2010 Wójta Gminy w Zębowicach z dnia 30 sierpnia 2010 roku w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie części wspólnot gruntowych.pdf (56,98KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-321-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 sierpnia 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (57,30KB)

PDFZARZĄDZENIE Nr V-322-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia szczególnych zasad rachunkowości i ewidencji projektów dofinansowanych ze środków UE.pdf (161,54KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V-322-W-2010.pdf (512,64KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-323-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (49,93KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-324-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 września 2010 roku w spr. przeprowadzenia deratyzacji.pdf (66,77KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-325-W-2010 z dnia 10 września 2010 roku w sprawie maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników.pdf (61,75KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-326-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 września 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (55,62KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-327-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 września 2010 roku w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Zębowice.pdf (74,88KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-328-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 września 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (49,53KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-329-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 września 2010 roku w spr. wyznaczania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów.pdf (27,01KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-330-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 września 2010 roku w spr. powołania urzędnika wyborczego w wyborach, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.pdf (26,20KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-331-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2010 roku w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf (53,92KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-332-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (58,70KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-333-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 października 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.pdf (53,72KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-334-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 października 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (49,00KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-335-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 października 2010 roku w spr. powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach.pdf (25,96KB)

 PDFZARZĄDZENIE NR V-336-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 października 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (49,38KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-337-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 października 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (24,16KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-338-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 października 2010 roku w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf (34,87KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-339-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 października 2010 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (27,96KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-340-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 października 2010 roku w spr. upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do składania podpisu elektronicznego.pdf (48,67KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-341-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 października 2010 roku w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf (29,05KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-342-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 października w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (25,47KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-343-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 października 2010 roku w spr. zamiany gruntów położonych w miejscowości Radawie.pdf (63,51KB)

PDFZARZĄDZENIE Nr V-344-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji służbowej zakładowego planu kont.pdf (160,22KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V-344-W-2010.pdf (2,32MB)

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr V-344-W-2010.pdf (190,36KB)

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr V-344-W-2010 - I cz..pdf (2,76MB)

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr V-344-W-2010 - II cz..pdf (2,72MB)

PDFZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr V-344-W-2010.pdf (455,76KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-345-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (54,86KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-346-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 listopada 2010 roku w spr. wdrożenia i przestrzegania procedur i mechanizmów zapewniających systematyczną analizę wydatkowanych środków.pdf (702,72KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-347-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 listopada 2010 roku w spr.ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.pdf (72,99KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-348-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 listopada 2010 roku w spr. ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.pdf (72,32KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-349-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 listopada 2010 r. w spr. projektu uchwały budżetowej gminy na 2011 r. i projektu uchwały w spr. wieloletniej prognozy finansowej.PDF (36,82KB)

PDFZałączniki 1 do Zarządzenia Nr V-349-W-2010.pdf (399,56KB)

PDFZąłączniki 2 do Zarządzenia Nr V-349-W-2010.pdf (1,73MB)

PDFZałączniki 3 do Zarządzenia Nr V-349-W-2010.pdf (156,47KB)

PDFZałączniki 4 do Zarządzenia Nr V-349-W-2010.pdf (2,92MB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-350-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf (56,81KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-351-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (56,31KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-352-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r..pdf (23,82KB)

PDFZarządzenie NR V-353-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r..pdf (25,65KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-354-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.pdf (54,37KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr V-354-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2010 roku.pdf (65,27KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-355-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r..pdf (58,79KB)

PDFZarządzenie NR V-356-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 r..pdf (27,19KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-357-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego.pdf (22,90KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-358-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 grudnia 2010 roku w spr. ustalenia składu komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie.pdf (185,65KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-359-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia dla dyrektora GOIKiCz w Zębowicach.pdf (58,09KB)

PDFZarządzenie NR V-360-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia darowizny - pomoc humanitarna.pdf (16,91KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-361-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2010 roku w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, należności oraz aktywów i pasywów.pdf (382,47KB)

PDFZARZĄDZENIE NR VI-362-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (654,30KB)

PDFZARZĄDZENIE NR VI-363-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf (601,41KB)

PDFZARZĄDZENIE NR VI-364-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (555,02KB)

PDFZARZĄDZENIE NR VI-365-W-10 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20.12.2010 r. w sprawie stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych.pdf (64,85KB)

PDFZARZĄDZENIE NR VI-366-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (264,65KB)

PDFZARZĄDZENIE NR VI-367-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (779,97KB)

PDFZarządzenie NR VI-368-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 r..pdf (25,49KB)

PDFZARZĄDZENIE NR VI-369-W-2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2010 rok.pdf (483,21KB)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Waldemar Czaja
Data wytworzenia: 2010-05-24