Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2012 roku

PDFZarządzenie Nr 1-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (24,47KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 stycznia 2012 roku.pdf (51,01KB)

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 stycznia 2012 roku.pdf (55,22KB)

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 stycznia 2012 roku.pdf (35,90KB)

PDFZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 stycznia 2012 roku.pdf (27,53KB)

PDFZałącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 stycznia 2012 roku.pdf (35,46KB)

PDFZarządzenie Nr 2-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 stycznia 2012 r. w spr. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w 2012 roku.pdf (26,36KB)

PDFZarządzenie Nr 3-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie rozliczania wydatków i kosztów obsługi administracyjnej szkół w 2012 roku.pdf (24,47KB)

PDFZarządzenie Nr 4-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia limitu zużycia paliwa na rok 2012.pdf (33,48KB)

PDFZarządzenie Nr 5-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zębowicach.pdf (23,08KB)

PDFZarządzenie Nr 6-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Zębowice w 2012 roku.pdf (649,32KB)

PDFZarządzenie Nr 7-2012 Wójta Gminy Zębowice z 24 stycznia 2012 r.w spr. obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 28 w Osiecku.pdf (26,85KB)

PDFZarządzenie Nr 8-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego.pdf (33,11KB)

 PDFZarządzenie Nr 9-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (25,25KB)

PDFZarządzenie Nr 10-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie wykonawczymbudżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (23,62KB)

PDFZarządzenie Nr 11-2012 Wójta Gminy Zębowice z 31 stycznia 2012 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji w spr. projektu Programiu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt.pdf (28,29KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 11-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2012 roku.pdf (100,94KB)

PDFZarządzenie Nr 12-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 lutego 2012 roku w sprawie obniżenia ceny nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań..pdf (54,04KB)

PDFZarządzenie Nr 13-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 5 położonej w Radawiu przy ul. Szkolnej 20.pdf (87,81KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13-2012 Wójta Gminy Zębowice.pdf (78,00KB)

PDFZarządzenie Nr 14-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 lutego 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (23,29KB)

PDFZarządzenie Nr 15-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (49,19KB)

PDFZarządzenie Nr 16-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 lutego 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (48,29KB)

PDFZarządzenie Nr 17-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 r..pdf (46,54KB)

PDFZarządzenie Nr 18-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (28,85KB)

PDFZarządzenie Nr 19-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w latach 2012-2014.pdf (23,11KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 19-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 lutego 2012 roku.pdf (29,95KB)

PDFZarządzenie Nr 20-2012 Wójta Gminy Zębowice z 01 marca 2012 roku w spr. przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Osiecku, Poczołkowie i Kniei.pdf (42,12KB)

PDFZarządzenie Nr 21-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (297,92KB)

PDFZarządzenie Nr 22-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (26,04KB)

PDFUchwała Nr XV-133-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radawie na lata 2008-2014.pdf (23,96KB)

PDFZarządzenie Nr 23-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 kwietnia 2012 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Zębowice przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (30,89KB)

PDFZarządzenie Nr 24-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu lokalu mieszkalnego.pdf (25,08KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 kwietnia 2012 roku.pdf (17,40KB)

PDFZarządzenie Nr 25-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań.pdf (55,07KB)

PDFZarządzenie Nr 26-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (31,94KB)

PDFZarządzenie Nr 27-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (24,37KB)

PDFZarządzenie Nr 28-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (27,75KB)

PDFZarządzenie Nr 29-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (24,66KB)

PDFZarządzenie Nr 30-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (26,95KB)

PDFZarządzenie Nr 31-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (24,19KB)

PDFZarządzenie Nr 32-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (23,26KB)

PDFZarządzenie Nr 33-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (30,05KB)

PDFZarządzenie Nr 34-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (25,69KB)

PDFZarządzenie Nr 35-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 czerwca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej.pdf (29,66KB)

PDFZarządzenie Nr 36-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 czerwca 2012 roku w sprawie zasad wydawania i rejestracji pełnomocnictw i upoważnień w Urzędzie Gminy Zębowice.pdf (152,98KB)

PDFZarządzenie Nr 37-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 czerwca 2012 roku w sprawie przygotowania projektu nowego Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy Zębowice.pdf (73,73KB)

 PDFZarządzenie Nr 38-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (26,77KB)

PDFZarządzenie Nr 39-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Informatyki, Kultury i Cztelnictwa w Zębowicach.pdf (26,98KB)

PDFBilans.pdf (730,61KB)

PDFRachunek zysków i strat.pdf (400,96KB)

PDFInformacja dodatkowa - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 20121 r..pdf (1,24MB)

PDFZarządzenie Nr 40-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (46,80KB)

PDFZarządzenie Nr 41-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Kadłub Wolny..pdf (57,13KB)

PDFZarządzenie Nr 42-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (53,82KB)

PDFZarządzenie Nr 43-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w planie wykonawczym budżetu gnminy Zębowice na 2012 rok.pdf (36,39KB)

PDFZarządzenie Nr 44-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (35,79KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2012 r.pdf (65,52KB)

PDFZarządzenie Nr 45-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Kadłub Wolny.pdf (31,29KB)

PDFZarządzenie Nr 46-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.pdf (61,69KB)

PDFZarządzenie Nr 47-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (23,28KB)

PDFZarządzenie Nr 48-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (29,62KB)

PDFZarządzenie Nr 49-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Zębowice.pdf (27,39KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49-2012 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2012 roku.pdf (57,31KB)

PDFZarządzenie Nr 50-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawe nieruchomości.pdf (27,35KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 lipca 2012 roku.pdf (44,07KB)

 PDFZarządzenie Nr 51-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 lipca 2012 roku w sporawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (18,93KB)

PDFZarządzenie Nr 53-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (29,60KB)

PDFZrządzenie Nr 54-2012 Wójta Gminy Zębowice z 20 sierpnia 2012 r. w spr. powołania gminnej komisji ds. odbioru zadania pod nazwą odbudowa mostu nad ciekiem Potok Pruskowski w miejscowosci Prusków.pdf (28,58KB)

PDFZarządzenie Nr 55-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (26,71KB)

PDFZarządzenie Nr 56-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 września 2012 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (273,73KB)

PDFZarządzenie Nr 57-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 września 2012 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (46,97KB)

PDFZarządzenie Nr 58-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 września 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (47,15KB)

PDFZarządzenie Nr 59-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok..pdf (58,27KB)

PDFZarządzenie Nr 60-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (49,96KB)

PDFZarządzenie Nr 61-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat oraz sposobu ich ustalenia za usługi komunalne.pdf (51,78KB)

PDFZarządzenie Nr 62-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 października 2012 roku w sprawie powołania komisji do likwidowania rzeczowych składników majątku nie nadającego się do użytku.pdf (59,05KB)

PDFZarządzenie Nr 63-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych.pdf (33,49KB)

PDFZarządzenie Nr 64-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 października 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (23,35KB)

PDFZarządzenie Nr 65-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu lokalu mieszkalnego + załącznik.pdf (65,55KB)

PDFZarządzenie Nr 66-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (51,95KB)

PDFZarządzenie Nr 67-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 roku w sprawie zmian w zarządzeniu ustalającym wysokości cen i opłat za usługi komunalne.pdf (56,98KB)

PDFZarządzenie Nr 68-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie wykonawczym gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (54,84KB)

PDFZarządzenie Nr 69-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 października 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (47,81KB)

PDFZarządzenie Nr 70-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (29,65KB)

PDFZarządzenie Nr 71-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (24,53KB)

PDFZarządzenie Nr 72-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (29,16KB)

PDFZarządzenie Nr 73-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (24,42KB)

PDFZarządzenie Nr 74-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 listopada 2012 roku w sprawie zmioan w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (46,98KB)

PDFZarządzenie Nr 75-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Zębowice na 2013 rok oraz projektu uchwały w spr. uchwalenia WPF.pdf (36,88KB)

PDFZarządzenie Nr 76-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (57,44KB)

PDFZarządzenie Nr 77-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (50,00KB)

PDFZarządzenie Nr 78-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (50,71KB)

PDFZarządzenie Nr 79-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, należności.pdf (52,58KB)

PDFZarządzenie Nr 80-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (54,73KB)

PDFZarządzenie Nr 81-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (49,79KB)

PDFZarządzenie Nr 82-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (50,67KB)

PDFZarządzenie Nr 83-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Radawie - Kosice + załącznik.pdf (82,97KB)

PDFZarządzenie Nr 84-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej mienie Gminy Zębowice.pdf (66,73KB)

PDFZarządzenie Nr 85-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku zmieniające zarządzenie Nr 27-2011 w sprawie powołania dodatkowych członków Zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Zębowice.pdf (255,12KB)

PDFZarządzenie Nr 86-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (49,69KB)

PDFZarządzenie Nr 87-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (48,63KB)

PDFZarządzenie Nr 88-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (47,20KB)

PDFZarządzenie Nr 89-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (59,22KB)

PDFZarządzenie Nr 90-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (50,11KB)

PDFZarządzenie Nr 91-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (24,09KB) 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Waldemar Czaja
Data wytworzenia: 13.01.2012 r.