Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia z 2007 roku

PDFZarządzenie nr V-14-W-2007 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Postępowania Pracowników.pdf (132,53KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V-14-W-07 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 stycznia 2007 r..pdf (718,32KB)

PDFZarządzenie nr V-15-W-2007 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2007 .pdf (1,02MB)

PDFZarządzenie nr V-16-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (270,68KB)

PDFZarządzenie nr V-17-W-2007 zmieniające zarządzanie Nr 8K06 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 maja 2006 roku.pdf (73,53KB)

PDFZarządzenie nr V-18-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (274,00KB)

PDFZarządzenie nr V-19-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (285,60KB)

PDFZarządzenie nr V-20-W-2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej.pdf (127,75KB)

PDFZarządzenie nr V-21-W-2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (395,60KB)

PDFZarządzenie nr V-22-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (276,93KB)

PDFZarządzenie nr V-23-W-2007 w sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf (324,93KB)

PDFZarządzenie Nr V-24-W-2007 w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (284,57KB)

PDFZarządzenie nr V-25-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (271,46KB)

PDFZarządzenie nr V-26-W-2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części wspólnot gruntowych.pdf (137,35KB)

PDFZarządzenie nr V-27-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (309,01KB)

PDFZarządzenie Nr V-28-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007 rok.pdf (201,13KB)

PDFZarządzenie nr V-29-W-2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej.pdf (112,81KB)

PDFZarządzenie nr V-30-W-2007 w sprawie zmiany czasu pracy w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (133,17KB)

PDFZarządzenie nr V-31-W-2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części wspólnot gruntowych.pdf (139,51KB)

PDFZarządzenie nr V-32-W-2007 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (153,79KB)

PDFZarządzenie nr V-34-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (298,94KB)

PDFZarządzenie nr V-35-W-2007 w sprawie zbycia samochodu.pdf (136,52KB)

PDFZarządzenie nr V-36-W-2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (398,42KB)

PDFZarządzenie nr V-37-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (299,15KB)

PDFZarządzenie nr V-38-W-2007 w sprawie zbycia samochodu i ramy.pdf (137,38KB)

PDFZarządzenie nr V-39-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (270,82KB)

PDFZarządzenie nr V-40-W-2007 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Zębowicach.pdf (143,07KB)

PDFZarządzenie nr V-41-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (271,58KB)

PDFZarządzenie nr V-42-W-2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz nadania Regulaminu pracy Komisji.pdf (144,07KB)

PDFZarządzenie nr V-43-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (269,64KB)

PDFZarządzenie nr V-44-W-2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (383,51KB)

PDFZarządzenie nr V-45-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007 .pdf (262,41KB)

PDFZarządzenie nr V-46-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (277,49KB)

PDFZarządzenie nr V-47-W-2007 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (212,21KB)

PDFZarządzenie Nr V-48-W-2007 w sprawie Organizacji Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych.pdf (391,07KB)

PDFZarządzenie nr V-49-W-2007 w sprawie organizacji i prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy .pdf (233,49KB)

PDFZarządzenie nr V-50-W-2007 w sprawie powołania stałej komisji do likwidowania rzeczowych .pdf (141,84KB)

PDFZarządzenie nr V-51-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (299,94KB)

PDFZarządzenie nr V-52-W-2007 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gmi.pdf (163,97KB)

PDFZarządzenie nr V-53-W-2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (402,54KB)

PDFZarządzenie nr V-54-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (295,87KB)

PDFZarządzenie nr V-55-W-2007 w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (218,30KB)

PDFZarządzenie nr V-56-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (291,42KB)

PDFZarządzenie nr V-57-W-2007 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf (253,71KB)

PDFZarządzenie Nr V-58-W-2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i magazynu OC.pdf (164,53KB)

PDFZarządzenie nr V-59-W-2007 w sprawie ustalenia odpłatności za nabycie mapy ścieżek rowerowych.pdf (136,03KB)

PDFZarządzenie nr V-60-W-2007 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych .pdf (147,35KB)

PDFZarządzenie Nr V-61-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007 rok.pdf (405,93KB)

PDFZarządzenie Nr V-62-W-2007 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (149,19KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V-62-W-2007.pdf (84,13KB)

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr V-62-W-2007.pdf (81,23KB)

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr V-62-W-2007.pdf (81,55KB)

PDFZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr V-62-W-2007.pdf (78,55KB)

PDFZarządzenie Nr V-63-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007 rok.pdf (207,92KB)

PDFZarządzenie Nr V-64-W-2007 w sprawie stawek czynszu.pdf (162,96KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V-64-W-2007.pdf (189,93KB)

PDFZarządzenie Nr V-65-W-2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007 rok.pdf (354,00KB)

PDFZarządzenie Nr V-66-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007 rok.pdf (357,56KB)

PDFZarządzenie nr V-67-W-2007 w sprawie określenia stawek czynszu za najem i dzierżawę gminnych lokali użytkowych oraz zwolnienia z obowiązku jego ponoszenia niektórych najemców lub dzierżawców.pdf (140,17KB)

PDFZarządzenie nr V-68-W-2007 w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego przy wydzierżawianiu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy.pdf (142,23KB)

PDFZarządzenie nr V-69-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (282,42KB)

PDFZarządzenie nr V-70-W-2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (390,76KB)

PDFZarządzenie nr V-71-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007 .pdf (283,08KB)

PDFZarządzenie Nr V-72-W-2007 w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie instrukcji archiwalnej oraz haseł uzupełniających do jednolitedo wykazu akt.pdf (148,65KB)

PDFZarządzenie Nr V-73-W-2007 w sprawie zbycia samochodu.pdf (91,47KB)

PDFZarządzenie nr V-74-W-2007 w sprawie projektu budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (1,07MB)

PDFZarządzenie nr V-75-W-2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007 .pdf (403,57KB)

PDFZarządzenie nr V-76-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (272,24KB)

PDFZarządzenie nr V-77-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (271,67KB)

PDFZarządzenie nr V-78-W-2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych i pozostałych wartości kasowych, należności oraz aktywów i pasywów w drodze ich weryfikacji.pdf (139,13KB)

PDFZarządzenie nr V-79-W-2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2007r.pdf (405,35KB)

PDFZarządzenie nr V-80-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (278,85KB)

PDFZarządzenie nr V-81-W-2007 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (173,00KB)

PDFZarządzenie nr V-82-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (266,41KB)

PDFZarządzenie Nr V-83-W-2007 w sprawie przeglądu księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zębowicach.pdf (116,53KB)

PDFZarządzenie nr V-84-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (279,41KB)

PDFZarządzenie nr V-85-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (270,04KB)

PDFZarządzenie Nr V-86-W-2007 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008 roku.pdf (128,17KB)

PDFZarządzenie nr V-87-W-2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2007r.pdf (388,46KB)

PDFZarządzenie nr V-88-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (262,76KB)

PDFZarządzenie nr V-89-W-2007 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007.pdf (418,18KB)

PDFZarządzenie nr V-90-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (282,68KB)

PDFZarządzenie nr V-91-W-2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2007r.pdf (393,57KB)

PDFZarządzenie nr V-92-W-2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2007r.pdf (270,94KB)

PDFZarządzenie Nr V-93-W-2007 w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do szkół i odwozu ze szkół na terenie gminy Zębowice.pdf (132,56KB)

 PDFZałącznik do Zarządzenia Nr V-93-W-2007.pdf (250,45KB)