Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Sejmu i Senatu - 2023

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.pdf (469,25KB)

Urzędnik Wyborczy: Dorota Janikowska

Terminy dyżurów Urzędnika Wyborczego w Zębowicach:

04.09.2023 r. (poniedziałek) godz. 11:30 - 15:30

06.09.2023 r. (środa) godz. 11:30 - 15:30

11.09.2023 r. (poniedziałek) godz. 11:30 - 15:30

13.09.2023 r. (środa) godz. 11:30 - 15:30

15.09.2023 r. (piątek) godz. 11:30 - 15:30

13.10.2023 r. (piątek) godz. 13:00 - 15:00

15.10.2023 r. (niedziela) godz. 6:00 - 21:00

Miejsce pełnienia dyżurów: Urząd Gminy w Zębowicach, ul. Izydora Murka 2, pok. 31

14.10.2023 r. (sobota) godz. 13:00 - 14:00 - dyżur pracownika Urzędu

Miejsce pełnienia dyżuru: Urząd Gminy w Zębowicach, ul. Izydora Murka 2, pok. 20

 

POSTANOWIENIE NR 451/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w gminie Zębowice

 

PDFPOSTANOWIENIE NR 451-2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzieObwodowejKomisji Wyborczej nr 1 w gminie Zębowice.pdf (202,56KB)
 

Wójt podaje do publicznej wiadomości informację o organizacji gminnego bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla Wyborców na terenie Gminy Zębowice w dniu Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r.

PDFRozkład jazdy gminnego przewozu pasażerskiego dla Wyborców w dniu 15 października 2023 r.pdf (657,07KB)

 

POSTANOWIENIE NR 285/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

PDF1695657242_informacja-o-pierwszym-posiedzeniu-8-kw-iii.pdf (221,44KB)
 

POSTANOWIENIE NR 282/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

PDF1695723800_kw-w-opolu-iii-cms.pdf (1,46MB)
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 września 2023 r. o obwodach głosowania

PDFobwieszczenie_o_obwodach_160807.pdf (194,72KB)
 

Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 18 września 2023 r. - dot. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 18 września 2023 r. - dodatkowe zgłoszenia kandydatów do OKW.pdf (205,15KB)
 

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 29 sierpnia 2023 r. 

PDFInformacja_OKW_o_skladzie_i_dyzurach.pdf (117,37KB)
 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

PDFObwieszczenie o okręgach wyborczych -wyciąg.pdf (201,70KB)
 

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP na dzień 15 października 2023 r. wraz z kalendarzem wyborczym:

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (dziennikustaw.gov.pl)

PDFPostanowienie Nr 231.2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 25.08.2023 r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zębowice.pdf (212,72KB)
PDFZarządzenie Nr W.0050.76.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych.pdf (593,11KB)

PDFObwieszczenie PKW o okręgach wyborczych.pdf (201,70KB)

PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.pdf (206,66KB)
______________________________________________________________________________________________________________________

PDFJak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej.pdf (51,55KB)

PDFUchwała PKW w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych.pdf (84,96KB)

PDFZgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej.pdf (151,51KB)
DOCZgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej.doc (87,50KB)
DOCZgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej - indywiualne.doc (38,00KB)
PDFZgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej - indywiualne.pdf (102,06KB)

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Zaświadczenie o prawie do głosowania wydane do wyborów do Sejmu i Senatu dotyczy z mocy prawa również referendum wyznaczonego na 15 października 2023 r. Wydawane jest tylko JEDNO zaświadczenie o prawie do głosowania i na jego podstawie można głosować w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum.

Jeśli wyjeżdżasz, a chciałbyś wziąć udział w głosowaniu możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki zaświadczeniu możesz zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania możesz odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 12 października 2023 r.  (w godz. pracy Urzędu).

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania przygotuj:

  • dowód osobisty (także mDowód) lub paszport;
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (wniosek musi zostać podpisany przez wyborcę nawet jeśli zaświadczenie odbiera pełnomocnik);

pisemne/wyraźne upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu 15 października 2023 r., jeśli zaświadczenie odbiera pełnomocnik.

Miejsce złożenia dokumentów

Dowolny organ gminy (bez względu na miejsce zamieszkania wyborcy lub ujęcia w spisie wyborców).

Zaświadczenie o prawie do głosowania może otrzymać każdy wyborca (nawet niezameldowany i nieujęty w obwodzie głosowania lub w spisie wyborców).

W Zębowicach:

Urząd Gminy w Zębowicach, Referat Spraw Obywatelskich

ul. Izydora Murka 2, 46-48 Zębowice

Opłaty

Zaświadczenie o prawie do głosowania jest bezpłatne.

Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymasz natychmiast po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie spisu wyborców,
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 8 sierpnia 2023r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Tryb odwoławczy

Brak.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania oraz upoważnienie do odbioru zaświadczenia

PDFWNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA.pdf (103,81KB)