Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia z 2008 roku

nowa podstrona, dodana 2009-12-16
PDFZarządzenie Nr V-95-2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008r.pdf (143,78KB)

PDFZarządzenie Nr V-96-2008 Wójta Gminy Zębowice w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.pdf (50,00KB)

PDFZarządzenie Nr V-97-2008 w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf (142,95KB)

PDFZarządzenie Nr V-98-2008 w sprawie ogloszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.pdf (157,83KB)

PDFZarządzenie Nr V-99-2008 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz ze sprzedażą budynków.pdf (177,49KB)

PDFZarządzenie Nr V-100-2008 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (344,36KB)

PDFZarządzenie Nr V-101-2008 w sprawie norm eksploatacyjnych i norm zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia specjalne jednostek OSP z terenu gminy Zębowice.pdf (148,37KB)

PDFZarządzenie Nr V-102-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (134,77KB)

PDFZarządzenie Nr V-103-2008 w spr. ustalenia składu do przeprowadzenie przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie, bądź wynajm nieruchomości stanowiących własność Gminy Zębowice.pdf (142,48KB)

PDFZarządzenie Nr V-104-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (136,94KB)

PDFZarządzenie Nr V-105-2008 w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia gospodarki pojazdami służbowymi w Urzędzie Gminy Zębowice.pdf (109,08KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr V-105-2008.pdf (396,46KB)

PDFZarządzenie Nr V-106-2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części wspólnot gruntowych.pdf (140,63KB)

PDFZarządzenie Nr V-107-2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części wspólnot gruntowych.pdf (139,85KB)

PDFZarządzenie Nr V-108-2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części wspólnot gruntowych.pdf (136,97KB)

PDFZarządzenie Nr V-109-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (144,89KB)

PDFZarządzenie Nr V-110-2008 w sprawie organizacji i prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.pdf (155,32KB)

PDFZarządzenie Nr V-111-2008 w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (216,93KB)

PDFZarządzenie Nr V-112-2008 w spr. wprowadzenia procedur przekazywania rzeczowych składników majatkowych i dokumentacji finansowo- księgowej w przypadku likwidacji placówki oświatowej.pdf (141,09KB)

PDFZarządzenie Nr V-113-2008 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania autokaru marki Mercedes.pdf (140,14KB)

PDFZarządzenie Nr V-114-2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (295,30KB)

PDFZarządzenie Nr V-115-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (141,27KB)

PDFZarządzenie Nr V-116-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (135,09KB)

PDFZarządzenie Nr V-117-2008 w sprawie niewykonania pierwokupu.pdf (153,25KB)

PDFZarządzenie Nr V-118-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (135,30KB)

PDFZarządzenie Nr V-119-2008 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowicach.pdf (105,13KB)

PDFZarządzenie Nr V-120-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (140,16KB)

PDFZarządzenie Nr V-122-2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (292,78KB)

PDFZarządzenie Nr V-123-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (138,89KB)

PDFZarządzenie Nr V-124-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (146,31KB)

PDFZarządzenie Nr V-125-2008 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania samochodu osobowego marki Volkswagen Nr rej. OOL 10 AU.pdf (142,87KB)

PDFZarządzenie Nr V-126-2008 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania autokaru marki Mercedes o Nr rej. OOL 65GS.pdf (142,05KB)

PDFZarządzenie Nr V-127-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (133,06KB)

PDFZarządzenie Nr V-128-2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (288,43KB)

PDFZarządzenie Nr V-129-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (137,45KB)

PDFZarządzenie Nr V-130-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (132,80KB)

PDFZarządzenie Nr V-131-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (132,95KB)

PDFZarządzenie Nr V-132-2008 w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych.pdf (300,02KB)

PDFZarządzenie Nr V-133-2008 w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru.pdf (219,30KB)

PDFZarządzenie Nr V-135-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (145,52KB)

PDFZarządzenie Nr V-136-2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (145,51KB)

PDFZarządzenie Nr V-137-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (139,39KB)

PDFZarządzenie Nr V-138-2008 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych.pdf (148,27KB)

PDFZarządzenie Nr V-139-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (137,76KB)

PDFZarządzenie Nr V-140-2008 w sprawie wprowadzenia instrukcji służbowej zakładowego planu kont.pdf (146,70KB)

PDFZarządzenie Nr V-141-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (158,11KB)

PDFZarządzenie Nr V-142-2008 w sprawie potwierdzenia obecności w pracy, usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień, urlopów.pdf (481,08KB)

PDFZarządzenie Nr V-143-2008 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf (115,16KB)

PDFZarządzenie Nr V-144-2008 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf (115,03KB)

PDFZarządzenie Nr V-145-2008 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowicach.pdf (105,50KB)

PDFZarządzenie Nr V-146-2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowicach.pdf (170,93KB)

PDFZarządzenie Nr V-147-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (138,42KB)

PDFZarządzenie Nr V-148-2008 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf (118,12KB)

PDFZarządzenie Nr V-149-2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf (169,28KB)

PDFZarządzenie Nr V-150-2008 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom.pdf (132,52KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr V-150-2008.pdf (335,63KB)

PDFZarządzenie Nr V-151-2008 w sprawie przeprowadzenia deratyzacji..pdf (146,75KB)

PDFZarządzenie Nr V-152-2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (150,56KB)

PDFZarządzenie Nr V-153-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (143,07KB)

PDFZarządzenie Nr V-154-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (137,52KB)

PDFZarządzenie Nr V-155-2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2008.pdf (141,70KB)

PDFZarządzenie Nr V-156-2008 zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (138,88KB)

PDFZarządzenie Nr V-157-2008 zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (150,89KB)

PDFZarządzenie Nr V-158-2008 w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf (179,18KB)

PDFZarządzenie Nr V-159-2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (150,05KB)

PDFZarządzenie Nr V-160-2008 zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (142,86KB)

PDFZarządzenie Nr V-161-2008 w sprawie projektu budżetu gminy Zębowice na 2009 rok.pdf (170,36KB)

PDFZarządzenie Nr V-162-2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2008.pdf (152,60KB)

PDFZarządzenie Nr V-163-2008 sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (146,47KB)

PDFZarządzenie Nr V-164-2008 sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (142,03KB)

PDFZarządzenie Nr V-165-2008 sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (137,79KB)

PDFZarządzenie Nr V-166-2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2008r.pdf (140,98KB)

PDFZarządzenie Nr V-167-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (140,95KB)

PDFZarządzenie Nr V-168-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008 rok.pdf (222,48KB)

PDFZarządzenie Nr V-169-2008 w sprawie sposobu pobierania wynagrodzenia z tytułu wykonywania przez Urząd Gminy Zębowice, funkcji płatnika podatku dochodowego osób fizycznych..pdf (135,13KB)

PDFZarządzenie Nr V-170-2008 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf (102,59KB)

PDFZarządzenie Nr V-171-2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2008.pdf (149,66KB)

PDFZarządzenie Nr V-172-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (142,69KB)

PDFZarządzenie Nr V-173-2008 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych i pozostałych wartości kasowych, należności oraz aktywów i pasywów w drodze ich weryfikacji.pdf (138,34KB)

PDFZarządzenie Nr V-174-08 w sprawie organizacyjnego przygotowania działan reagowania kryzysowego.pdf (245,24KB)

PDFZarządzenie Nr V-175-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (144,68KB)

PDFZarządzenie Nr V-176-2008 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009 roku.pdf (134,63KB)

PDFZarządzenie Nr V-177-2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf (159,34KB)

PDFZarządzenie Nr V-178-2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2008r.pdf (142,42KB)

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)