Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia z 2009 roku

PDFZarządzenie Nr V-179-2009 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (135,88KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr V-179-2009 - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (871,36KB)

PDFZałącznik do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (133,11KB)

PDFZarządzenie Nr V-180-2009 w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Zębowicach z dnia 20 września 2007 r..pdf (193,92KB)

PDFZarządzenie Nr V-181-2009 w sprawie powołania składu komisji i określenia wzoru druków dla realizacji zadania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych.pdf (194,88KB)

PDFZarządzenie Nr V-182-2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2009r.pdf (143,30KB)

PDFZarządzenie Nr V-183-2009 w sprawie zasad wynajmowania samochodu osobowego marki VW nr rej OOL 10AU.pdf (143,72KB)

PDFZarządzenie Nr V-184-2009 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania autokaru marki Mercedes o nr rej. OOL 65GS.pdf (142,84KB)

PDFZarządzenie Nr V-185-2009 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych.pdf (148,33KB)

PDFZarządzenie Nr V-186-2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Zebowice na 2009 r..pdf (201,23KB)

PDFZarządzenie Nr V-187-2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r..pdf (187,91KB)

PDFZarządzenie Nr V-188-2009 w spr. określenia regulaminu, powołania składu komisji i określenia wzoru druków dla realizacji zadania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych.pdf (268,43KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V-188-2009.pdf (630,16KB)

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr V-188-W-2009.pdf (211,85KB)

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr V-188-W-2009.pdf (413,14KB)

PDFZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr V-188-W-2009.pdf (188,66KB)

PDFZarządzenie Nr V-189-2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009r.pdf (150,85KB)

PDFZarządzenie Nr V-190-2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części udziałów we wspólnotach gruntowych.pdf (119,32KB)

PDFZarządzenie Nr V-191-2009 w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (147,89KB)

PDFZarządzenie Nr V-192-2009 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zębowicach.pdf (168,88KB)

PDFZarządzenie Nr V-193-2009 w sprawie zmiany Instrukcji w sprawie gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.pdf (158,59KB)

PDFZarządzenie Nr V-194-2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu.pdf (135,65KB)

PDFZarządzenie Nr V-196-2009 w sprawie komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na budowę hali sportowej.pdf (666,28KB)

PDFZarządzenie Nr V-197-2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009r.pdf (141,09KB)

PDFZarządzenie Nr V-198-2009 w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w latach 2009-2011.pdf (290,25KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr V-198-2009.pdf (1,78MB)

PDFZarządzenie Nr V-199-2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009r.pdf (134,42KB)

PDFZarządzenie Nr V-200-2009 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.pdf (116,10KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V-200-2009.pdf (190,56KB)

PDFZarządzenie Nr V-201-2009 w sprawie zmian w układzie budżetu gminy Zębowice na 2009r.pdf (140,08KB)

PDFZarządzenie Nr V-202-2009 w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych.pdf (409,65KB)

PDFZarządzenie Nr V-203-2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (128,73KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr V-203-2009.pdf (124,04KB)

PDFZarządzenie Nr V-204-2009 w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych.pdf (185,55KB)

PDFZarządzenie Nr V-205-2009 w sprawie powołania operatorów ds.obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.pdf (155,14KB)

PDFZałącznik do Zzrządzenia Nr V-205-2009.pdf (213,11KB)

PDFZarządzenie Nr V-206-2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009r.pdf (140,62KB)

PDFZarządzenie Nr V-207-2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2009r.pdf (149,00KB)

PDFZarządzenie Nr V-208-2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 rok.pdf (263,28KB)

PDFZarządzenie Nr V-209-2009 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Puplicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf (141,01KB)

PDFZarządzenie Nr V-210-2009 w sprawie zmiany składu osobowego obwodowej komisji wyborczej.pdf (144,68KB)

PDFZarządzenie Nr V-211-2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2009 rok.pdf (406,67KB)

PDFZarządzenie Nr V-212-2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r..pdf (227,60KB)

PDFZarządzenie Nr V-213-2009 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf (155,97KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V-213-2009.pdf (682,03KB)

PDFZarządzenie Nr V-215-2009 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników i zastępców kier.samorządowych jednostek organizacyjnych.pdf (218,63KB)

PDFZarządzenie Nr V-216-2009 w sprawie zmiany w budżecie gminy Zębowice na 2009 r..pdf (208,12KB)

PDFZarządzenie Nr V-217-2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r..pdf (237,57KB)

PDFZarządzenie Nr V-218-2009 w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Zębowice w ramach Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narowodym woj.opolskim.pdf (556,79KB)

PDFZarządzenie Nr V-219-2009 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania autokaru marki Mercedes.pdf (196,75KB)

PDFZarządzenie Nr V-220-2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2009 r..pdf (190,26KB)

 PDFZarządzenie Nr V-221-2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r..pdf (161,61KB)

PDFZarządzenie Nr V-222-2009 w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf (156,59KB)

PDFZarządzenie Nr V-223-2009 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Zębowicach z dnia 20 września 2007 roku.pdf (779,52KB)

PDFZarządzenie Nr V-224-2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 rok.pdf (535,48KB)

PDFZarządzenie Nr V-225-2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r..pdf (150,85KB)

PDFZarządzenie Nr V-226-2009 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności z zakresu ochrony p.poż..pdf (116,26KB)

PDFZarządzenie Nr V-227-2009 w sprawie stawek czynszu za lokale mieszkalne.pdf (134,46KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr V-227-2009.pdf (199,90KB)

PDFZarządzenie Nr V-228-2009 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w roku szkolnym 2009-2010.pdf (136,62KB)

PDFZarządzenie Nr V-229-2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r..pdf (180,70KB)

 PDFZarządzenie Nr V-230-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 rok.pdf (533,17KB)

PDFZarządzenie Nr V-231-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2009 rok.pdf (395,95KB)

PDFZarządzenie Nr V-232-W-2009 Wójta gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 rok.pdf (200,92KB)

PDFZarządzenie Nr V-233-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2009 rok.pdf (193,76KB)

PDFZarządzenie Nr V-234-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 września 2009 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (227,07KB)

PDFZarządzenie Nr V-235-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 września 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 rok.pdf (302,19KB)

PDFZarządzenie Nr V-236-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 września 2009 roku w sprawie przeglądu sprzętu OC..pdf (126,91KB)

PDFZarządzenie Nr V-237-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 rok.pdf (196,59KB)

PDFZarządzenie Nr V-238-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 września 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 rok.pdf (220,07KB)

PDFZarządzenie Nr V-239-W-2009 w spawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 rok.pdf (233,23KB)

PDFZarządzenie nr V-240-2009 w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości w Kadłubie Wolnym.pdf (1,60MB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-241-W-2009Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 października 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r.pdf (75,77KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-242-W-2009Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r..pdf (83,65KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-246-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 listopada 2009 r..pdf (47,88KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-247-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 listopada 2009 r..pdf (73,29KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-248-W-2009Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r..pdf (76,05KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-249-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 listopada 2009 r.pdf (72,52KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-250-W-2009Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r.pdf (71,43KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-251-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r.pdf (77,63KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-252-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 listopada 2009r.w sprawie zmian do Zarządzenia Nr V-140-W-2008 z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia instrukcji służbowej zakładowego pla .pdf (92,35KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-253-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji W sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.pdf (135,68KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-254-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2009 r.pdf (72,92KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-255-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r.pdf (74,86KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-256-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r.pdf (81,73KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-257-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2009 r..pdf (76,51KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-258-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2009 roku w spawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 rok.pdf (293,47KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-259-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (572,05KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-260-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2009 r.pdf (70,23KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-261-W-2009 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2009 r.pdf (75,03KB)

PDFZARZĄDZENIE NR V-262-W-2009 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy w Zębowicach w 2009 r.pdf (73,92KB)