Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Programy i inne zamierzenia

Projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla woj. opolskiego - konsultacje z organizacjami pożytku publicznego

PDFUchwala ZWO z 15.01.2204-Nr 1143-2024_przyjecie proj. POH i skierowanie do konsultacji_2840585_2556583-1.pdf (221,22KB)
PDFProjekt programu-zał do projektu uchwaly sejmiku do Uchwały ZWO z 15.01.2024-Nr 11435-2024_2840575_2556570.pdf (17,43MB)
DOCXFormularz uwagi-zał. nr 3 do Uchwały ZWO z 15.01.2024-Nr 11435-2024_2840572_2556567.docx (16,44KB)
PDFHarmonogram konsultacji-zał nr 2 do Uchwały ZWO z 15.01.2024-Nr 11435-2024_2840573_2556568-1.pdf (160,12KB)
 

 

PDFUchwała Nr II-10-2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2018 r. w spraiwe uchwalenia Programu Współpracy Gminu Zębowice z organizacjami pozarządowymi ... na lata 2019-2022.pdf (290,85KB)
          PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr II-10-2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2018 r..pdf (2,04MB)

PDFUchwała Nr XXIX-253-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2014-2018.pdf (32,18KB)

PDFZałącznik do uchwały Nr XXIX-253-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku.pdf (51,42KB)

PDFUchwała Nr-IV-28-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011 roku w spr. uchwalenia Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2011-2013.pdf (27,04KB)

PDFProgram współpracy gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2013.pdf (56,46KB)

PDFSprawozdanie za rok 2017 z realizacji wieloletniego programu wspólpracy Gminy Zębowice z ogranizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf (2,34MB)

PDFSprawozdanie za rok 2018 z realizacji wieloletniego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego.pdf (1 003,65KB)

PDFSprawozdanie za rok 2019 z realizacji wieloletniego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf (794,64KB)

PDFSprawozdanie za rok 2020 z realizacji wieloletniego programu współpracy Gminuy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf (800,21KB)

PDFSPRAWOZDANIE ZA ROK 2021 z realizacji Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf (180,45KB)
 

 

Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PDFUchwała Nr XXVIII.203.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.pdf (352,98KB)

PDFUchwała Nr XIX.141.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.pdf (353,43KB)

PDFUchwała Nr X-78-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.pdf (21,82KB)

         PDFZałącznik do uchwały Nr X-78-2016.pdf (55,26KB)

PDFUchwała Nr III-26-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.pdf (266,66KB)

PDFUchwała Nr XXX-258-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy.pdf (27,14KB)

PDFZałącznik do uchwały Nr XXX-258-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku.pdf (42,94KB)

PDFHarmonogram wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (23,45KB)

PDFUchwała Nr XXI-187-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (55,78KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI-187-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku.pdf (60,32KB)

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI-187-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku.pdf (76,56KB)

PDFUchwała Nr XIV-121-2012 Rady Gminy Zębowice z 24 stycznia 2012 r. w spr. uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy na 2012 rok.pdf (23,89KB)

PDFGminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (49,57KB)

PDFUchwała Nr V-41-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 marca 2011 roku w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki.pdf (23,81KB)

PDFGminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Zębowice na 2011 rok.pdf (45,95KB)

PDFUchwała Nr V-54-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.pdf (21,51KB)

PDFGminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.pdf (73,54KB)

 

Gminne programy przeciwdziałania narkomani

PDFUchwała Nr XXVIII.204.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.pdf (340,03KB)

PDFUchwała Nr XIX.142.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.pdf (336,91KB)

PDFUchwała Nr X-77-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.pdf (20,42KB)

          PDFZałącznik do uchwały Nr X-77-2016.pdf (45,96KB)

PDFUchwała Nr III-27-2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.pdf (188,80KB)

PDFUchwała Nr XXX-259-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.pdf (26,72KB)

PDFZałącznik do uchwały Nr XXX-259-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku.pdf (25,84KB)

PDFHarmonogram wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zębowice na 2014 rok.pdf (17,14KB)

PDFUchwała Nr XXI-188-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.pdf (53,75KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI-188-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku.pdf (49,01KB)

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI-188-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku.pdf (43,39KB)

PDFUchwała Nr XIV-122-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdzialania narkomanii na 2012 rok.pdf (22,91KB)

PDFGminny program przeciwdziałania narkomani na 2012 rok.pdf (30,11KB)

PDFUchwała Nr V-40-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok.pdf (22,70KB)

PDFGminny program przeciwdziałania narkomani na 2011 rok.pdf (22,32KB) 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Gminy Zębowice
Data wytworzenia: 09.11.2011