Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2012 roku

PDFUchwała Nr XIV-119-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy.pdf (16,92KB)

PDFUchwała Nr XIV-120-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf (17,82KB)

PDFUchwała Nr XIV-121-2012 Rady Gminy Zębowice z 24 stycznia 2012 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf (23,89KB)

PDFZałącznik do uchwały Nr XIV-121-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 stycznia 2012 roku + harmonogram wydatków.pdf (50,71KB)

PDFUchwała Nr XIV-122-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na 2012 rok.pdf (22,91KB)

PDFZałącznik do uchwały Nr XIV-122-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 stycznia 2012 roku + harmonogram wydatków.pdf (30,74KB)

PDFUchwała Nr XIV-123-2012 Rady Gminy Zębowice z 24 stycznia 2012 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizacje zadania w zakresie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.pdf (18,21KB)

PDFUchwała Nr XIV-124-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Zainwestuj w siebie.pdf (18,70KB)

PDFUchwała Nr XIV-125-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Kadłubie Wolnym Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf (15,47KB)

PDFUchwała Nr XIV-126-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 stycznia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.pdf (16,81KB)

PDFUchwała Nr XV-127-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (29,45KB)

PDFUchwała Nr XV-128-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (15,37KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XV-128-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku.pdf (66,07KB)

PDFUchwała Nr XV-129-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji.pdf (20,67KB)

PDFUchwała Nr XV-130-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf (14,93KB)

PDFUchwała Nr XV-131-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Kadłubie Wolnym + uzasadnienie.pdf (25,73KB)

PDFUchwała Nr XV-132-2012 Rady Gminy Zębowice w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego - ZGKiW z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy.pdf (24,17KB)

PDFUchwała Nr XV-133-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XV-105-08 z 23 kwietnia 2008 r. w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radawie na lata 2008-2014.pdf (23,96KB)

PDFZałącznik do uchwały Nr XV-133-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku.pdf (583,00KB)

PDFUchwała Nr XV-134-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (28,66KB)

PDFUchwała Nr XV-135-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (28,58KB)

PDFUchwała Nr XV-136-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (28,63KB)

PDFUchwała Nr XV-137-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (28,61KB)

PDFUchwała Nr XV-138-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (28,60KB)

PDFUchwała Nr XV-139-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie uchylenia uchwał wyrażających zgodę na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.pdf (23,32KB)

PDFUchwała Nr XV-140-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości.pdf (23,85KB)

PDFUchwała Nr XV-141-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości.pdf (23,99KB)

PDFUchwała Nr XV-142-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 r. w spr. uzyskania zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk, grzebowisk zwłok.pdf (39,45KB)

PDFUchwała Nr XV-143-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w 2012 roku.pdf (38,00KB)

PDFZałącznik do uchwały Nr XV-143-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku.pdf (53,70KB)

PDFUchwała Nr XV-144-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.pdf (29,68KB)

PDFUchwała Nr XV-145-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 w spr. przystąpienia Gminy Zębowice do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.pdf (15,94KB)

PDFUchwała Nr XVI-146-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.pdf (15,44KB)

PDFUchwała Nr XVI-147-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok.pdf (15,61KB)

PDFUchwała Nr XVI-148-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (33,31KB)

PDFUchwała Nr XVI-149-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (15,82KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI-149-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku.pdf (66,41KB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI-149-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku.pdf (874,96KB)

PDFUchwała Nr XVI-150-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwetycji.pdf (15,07KB)

PDFUchwała Nr XVI-151-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Zainwestuj w siebie.pdf (31,22KB)

PDFUchwała Nr XVI-152-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf (25,16KB)

PDFUchwała Nr XVI-153-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf (25,06KB)

PDFUchwała Nr XVI-154-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie uchylenia uchwał.pdf (19,95KB)

PDFUchwała Nr XVI-155-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Kadłubie Wolnym Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf (24,17KB)

PDFUchwała Nr XVI-156-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy.pdf (17,49KB)

PDFUchwała Nr XVII-157-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ZĘBOWICE + załączniki.pdf (3,41MB)

PDFUchwała Nr XVII-158-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (46,40KB)

PDFUchwała Nr XVII-159-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (38,68KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały nr XVII-159-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku.pdf (73,34KB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII-159-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku.pdf (834,57KB)

PDFUchwała Nr XVII-160-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci wodociągowej Poczołków - Leśnioki.pdf (41,41KB)

PDFUchwała Nr XVII-161-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Zębowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych.pdf (24,35KB)

PDFZałącznik do uchwały Nr XVII-161-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku.pdf (28,58KB)

Uchwała Nr XVII-162-2012 nie została podjęta

PDFUchwała Nr XVII-163-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienie Gminy Zębowice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Kraina Dinozaurów.pdf (23,79KB)

PDFUchwała Nr XVII-164-2012 Rady Gminy Zębowice z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Zębowice uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne.pdf (24,78KB)

PDFUchwała Nr XVIII-165-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (56,98KB)

PDFUchwała Nr XVIII-166-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 Października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (67,34KB)

PDFUchwała Nr XVIII-167-2012 Rady Gminy Zębowice z 23 października 2012 r. w spr. podziału Gminy Zębowice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf (17,02KB)

PDFZałącznik do uchwały Nr XVIII-167-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 roku.pdf (24,02KB)

PDFUchwała Nr XVIII-168-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radawie.pdf (236,65KB)

PDFUchwała Nr XVIII-169-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (153,02KB)

PDFUchwała Nr XVIII-170-2012 Rady Gminy Zębowice z 23 października 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych.pdf (158,72KB)

PDFUchwała Nr XVIII-171-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (153,92KB)

PDFUchwała Nr XVIII-172-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (155,47KB)

PDFUchwała Nr XIX-173-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (53,70KB)

PDFUchwała Nr XIX-174-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (39,07KB)

PDFUchwała Nr XIX-175-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy.pdf (38,95KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX-175-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku.pdf (76,40KB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX-175-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku.pdf (53,06KB)

PDFUchwała Nr XIX-176-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf (46,17KB) - uchwałę uchylono

PDFUchwała Nr XIX-177-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf (225,50KB)

PDFUchwała Nr XIX-178-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi + załącznik.pdf (262,26KB)

PDFUchwała Nr XIX-179-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (166,70KB)

PDFUchwała Nr XIX-180-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.pdf (153,02KB)

PDFUchwała Nr XIX-181-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów kom..pdf (158,39KB)

PDFUchwała Nr XX-182-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (41,55KB)

PDFUchwała Nr XX-183-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wiekoletniej prognozy finansowej.pdf (39,38KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XX-183-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf (72,45KB)

PDFUchwała Nr XX-184-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (42,58KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XX-184-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf (61,18KB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XX-184-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf (65,01KB)

PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr XX-184-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf (50,43KB)

PDFZałącznik Nr 4 do uchwały Nr XX-184-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf (43,83KB)

PDFZałącznik Nr 5 do uchwały Nr XX-184-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf (46,02KB)

PDFZałącznik Nr 6 do uchwały Nr XX-184-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf (38,96KB)

PDFZałącznik Nr 7 do uchwały Nr XX-184-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf (38,04KB)

PDFUchwała Nr XX-185-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (37,80KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XX-185-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf (76,79KB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XX-185-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf (51,37KB)

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Gminy Zębowice
Data wytworzenia: 2012.01.26