Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2023 roku

PDFZarzadzenie Nr OrG.120.2.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20.01.2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierownika GOPS w Zębowicach.pdf (318,53KB)

PDFZarzadzenie Nr OrG.120.3.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20.01.2023 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dyrektora GOIKiCz w Zębowicach.pdf (318,96KB)

PDFZarzadzenie Nr OrG.120.4.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (222,28KB)

PDFZarzadzenie Nr OrG.120.5.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf (273,78KB)

PDFZarzadzenie Nr OrG.120.6.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2023 w zamian za święto przypadające w sobotę.pdf (279,29KB)

PDFZarządzenie Nr Org.120.8.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (378,21KB)

PDFZarządzenie Nr Org.120.9.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17.02.2023 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom.pdf (390,92KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.10.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.pdf (135,31KB)
   PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.10.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 lutego 2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (153,16KB)
PDFZarządzenie Nr OrG.120.11.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (138,46KB)
   PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.11.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (142,03KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.12.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie ustalenia Planu kontroli w Urzędzie Gminy Zębowice oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Zębowice na rok 2023.pdf (111,19KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.13.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13.03.2023 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf (283,23KB)
    PDFZałącznik do zarzadzenia Nr OrG.120.13.2023.pdf (285,86KB)
    PDFRODO Klauzula informacyjna - Załącznik nr 2.pdf (203,84KB)
    PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (99,24KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.14.2023 Wójta Gminy Zębwoice z dnia 13.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach.pdf (283,83KB)
    PDFZałącznik do zarządzenia Nr OrG.120.14.2023.pdf (284,64KB)
    PDFRODO Klauzula informacyjna - Załącznik nr 2.pdf (203,73KB)
    PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (99,24KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.15.2023 Wójta Gminy Zębwoice z dnia 21.03.2023 r. w sprawie powolania składu osobowego stałej Komisji Likwidacyjnej..pdf (919,01KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.16.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora PSP.pdf (304,91KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.17.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandyta na Dyrektora Publ. Przedszkola.pdf (303,98KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.18.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (136,60KB)
   PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.18.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (167,31KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.19.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego w Łące nr 33.pdf (139,61KB)
   PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OrG.120.19.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 kwietnia 2023 r. ogłoszenie o przetargu.pdf (177,45KB)
   PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OrG.120.19.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 kwietnia 2023 r.regulamin-warunki przetargu.pdf (134,17KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.21.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora PSP.pdf (203,40KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.22.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na Dyrektora PP.pdf (203,88KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.24.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26.04.2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenie stanowiska dyrektotra Publ. Przedszkola.pdf (196,86KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.25.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia obowiązków dyrektotra Publ. Szkoły Podst.pdf (197,67KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.26.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej.pdf (351,38KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.27.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf (352,39KB)

PDFZarządzenie nr OrG.120.28.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (112,45KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.29.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego w Łące nr 33.pdf (139,73KB)
   PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OrG.120.29.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 czerwca 2023 r. ogłoszenie o przetargu.pdf (177,65KB)
   PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OrG.120.29.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 czerwca 2023 r. regulamin-warunki przetargu.pdf (108,41KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.30.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (136,60KB)
   PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.30.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (143,91KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.31.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (113,70KB)
   PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.31.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (147,02KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.32.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji likwidacji zużytych zniszczonych i nieaktualnych pieczęci i pieczątek.pdf (353,19KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.33.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zębowicach dz. nr 1324.pdf (135,54KB)
   PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OrG.120.33.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 sierpnia 2023 r. ogłoszenie o przetargu.pdf (149,30KB)
   PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OrG.120.33.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 sierpnia 2023 r. regulamin-warunki przetargu.pdf (107,77KB)

PDFZarzadzenie nr OrG.120.35.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmian w Regulaminie ZFŚS.pdf (286,83KB)

PDFZarzadzenie nr OrG.120.36.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian w Regulaminie ZFŚS.pdf (747,38KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.37.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego w Łące nr 33.pdf (139,50KB)
   PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OrG.120.37.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2023 r. ogłoszenie o przetargu.pdf (179,69KB)
   PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OrG.120.37.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2023 r. regulamin-warunki przetargu.pdf (109,01KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.38.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2024 w zamian za święto przypadające w sobotę.pdf (108,16KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.39.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (135,73KB)
   PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OrG.120.39.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (150,55KB)