Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbiory Danych Przestrzennych

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego prezentowane i udostępniane są w Systemie Informacji Przestrzennej Zębowice https://sip.gison.pl/zebowice wraz ze zbiorami danych przestrzennych (zbiory APP dla mpzp oraz zbiory APP dla studium) o których mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.214) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1916).

Jednocześnie na podstawie art. 67a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Wójt Gminy Zębowice prowadzi, aktualizuje i udostępnia usługi danych przestrzennych dla zbioru danych przestrzennych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (identyfikator zbioru: PL.ZIPPZP.2508) oraz dla zbioru danych przestrzennych dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (identyfikator zbioru: PL.ZIPPZP.8802), o których mowa w art. 9 ust. 1 ww. ustawy:

 

Ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

https://listaplanow.gison.pl/zebowice

ZBIÓR APP DLA  MPZP

XADESZbiorAPP_MPZP_zebowice.gml.XAdES (56,46KB)
 

ZBIÓR APP DLA STUDIUM

XADESZbiorAPP_Studium_zebowice.gml.XAdES (37,97KB)