Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 1990 roku

1. Uchwała nr 1/I/90 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Zębowice,

 

2.Uchwała nr 2/I/90  w sprawie ustalenia liczby zastępców przewodniczącego Rady Gminy Zębowicach

 

3. Uchwała nr 3/I/90 w sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego

 

4. Uchwała nr 4/I/90 w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do czasu wyboru Wójta

 

5. Uchwała nr 5/I/90 w sprawie rodzaju stałych komisji Rady Gminy Zębowice

 

6. Uchwała nr 6/II/90 w sprawie wyboru v-ce przewodniczącego Rady Gminy Zębowice

 

7. Uchwała nr 7/II/90 w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Zębowice

 

8. Uchwała nr 8/II/90 w sprawie wyboru Wójta Gminy

 

9. Uchwała nr 9/III/90 w sprawie powołania Sekretarza Gminy

 

10. Uchwała nr 10/III/90 w sprawie powołania Skarbnika Gminy ( główny księgowy budżetu)

 

11. Uchwała nr 11/III/90 w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 

12. Uchwała nr 12/III/90 w sprawie wyboru Zarządu Gminy

 

13. Uchwała nr 13/III/90 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 

14. Uchwała nr 14/III/90 w sprawie powołania Komisji Statutowej

 

15. Uchwała nr 15/IV/90 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opolu

 

16. Uchwała nr 16/IV/90 w sprawie wyboru członków Kolegium D/S Wykroczeń

 

17. Uchwała nr 17/IV/90 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Zębowice

 

18. Uchwała nr 18/IV/90 w sprawie wynajmu lokali użytkowych

 

19. Uchwała nr 19/IV/90 w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego w Knieji

 

20. Uchwała nr 20/IV/90 w sprawie sprzedaży zespołu pałacowo - parkowego "Zamku" w Zębowicach

 

21. Uchwała nr 21/IV/90 w sprawie dysponowania budżetem, funduszem gminnym, Funduszem Rozwoju Kultury, gospodarki gruntami, gospodarki mieszkaniowej, Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej i funduszem socjalnym wsi

 

22. Uchwała nr 22/IV/90 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kosice

 

23. Uchwała nr 23/IV/90 w sprawie rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 1989 rok oraz w sprawie zmian kredytów budżetowych

 

24. Uchwała nr 24/IV/90 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu pomocy społecznej

 

25. Uchwała nr 25/IV/90 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

 

26. Uchwała nr 26/IV/90 w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej

 

27. Uchwała nr 27/V/90 w sprawie ustalenia miejsc placów targowych na teranie Gminy Zębowice

 

28. Uchwała nr 28/VI/90 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

 

29. Uchwała nr 29/VI/90 w sprawie przyznania limitu kilometrów

 

30. Uchwała nr 30/VII/90 w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego

 

PDFUchwały Rady Gminy z 1990 roku.pdf (101,50KB)

  

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Czaja
Data wytworzenia: