Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 1993 roku

1. Uchwała nr XX/101/93 w sprawie stosowania stawek podatku od środków transportowych oraz ulg w tym podatku

 

2. Uchwała nr XX/102/93 w sprawie podatku od posiadania psów.

 

3. Uchwała nr XX/103/93 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości i zwolnienia od tego podatku

 

4. Uchwała nr XX/104/93 w sprawie ustalenia wysokości podatku leśnego

 

5. Uchwała nr XX/105/93 w sprawie ustalenia podstaw naliczania podatku rolnego i trybu zwolnień od gruntów będących odłogami

 

6. Uchwała nr XXI/106/93 w sprawie ustalenia budżetu Gminy Zębowice na 1993 rok

 

7. Uchwała nr XXI/107/93 w sprawie rozdysponowania nadwyżki budżetowej z roku 1992 w kwocie 353.480.700 zł

 

8. Uchwała nr XXI/108/93 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy

 

9. Uchwała nr XXI/109/93 w sprawie zasad usuwania i składowania odpadów stałych z terenów nieruchomości, ulic i placów w granicach gminy Zębowice

 

10. Uchwała nr XXI/110/93 w sprawie określenia przyszłej przynależności gminy do powiatu

 

11. Uchwała nr XXI/111/93 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu

 

12. Uchwała nr XXII/112/93 w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w gminie Zębowice

 

13. Uchwała nr XXII/113/93 w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego

 

14. Uchwała nr XXII/114/93 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i ich usytuowania

 

15. Uchwała nr XXII/115/93 w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej

 

16. Uchwała nr XXII/116/93 w sprawie nabycia gruntu na rzecz mienia komunalnego gminy Zębowice

 

17. Uchwała nr XXII/117/93 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu

 

18. Uchwała nr XXII/118/93 w sprawie zbycia mienia komunalnego

 

19. Uchwała nr XXII/119/93 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej

 

20. Uchwała nr XXII/120/93 w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej

 

21. Uchwała nr XXIII/121/93 w sprawie przejęcia szkół

 

22. Uchwała nr XXIII/122/93 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy

 

23. Uchwała nr XXIII/123/93 w sprawie nabycia działki zabudowanej

 

24. Uchwała nr XXIII/124/93 w sprawie oddania nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

 

25. Uchwała nr XXIII/125/93 w sprawie wniosku przyjęcia na mienie komunalne gminy gruntów Skarbu Państwa

 

26. Uchwała nr XXIII/126/93 w sprawie poparcia stanowiska Ogólnopolskich Organizacji Samorządu Terytorialnego z dnia 2 października 1993 r.

 

27. Uchwała nr XXIII/127/ 93 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 1994

 

28. Uchwała nr XXIII/128/93 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 1993

 

29. Uchwała nr XXIII/129/93 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu

 

30. Uchwała nr XXIII/130/93 w sprawie zmian w planie budżetu gminy w 1993 r.

 

 PDFUchwały Rady Gminy z 1993 roku.pdf (110,97KB)

  

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Czaja
Data wytworzenia: