Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXV sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 25.10.2022, g. 13:00

Miejsce: Sala w OSP Zębowice

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. a. zmian w budżecie gminy Zębowice na rok 2022

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na rok 2022.pdf (877,55KB)

  2. b. zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (2,07MB)

  3. c. zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,21MB)

  4. d. likwidacji zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach

   PDFProjekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.pdf (689,69KB)

  5. e. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Poczołków dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2023 roku

   PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Poczołków dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2023 roku.pdf (305,31KB)

  6. f. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Prusków dotyczącego przeznaczenia środków funduszu soleckiego w 2023 roku

   PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Prusków dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2023 roku.pdf (302,16KB)

  7. g. rozpatrzenia podtrzymanego wniosku sołectwa Radawie dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2023 roku

   PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego wniosku sołectwa Radawie dotyczacego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2023 roku.pdf (304,47KB)

  8. h. przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023 – 2027

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...pdf (3,59MB)

  9. i. przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym wraz z gruntem oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zębowice oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym wraz z gruntem...pdf (799,75KB)

  10. j. wyrażenia na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.pdf (720,74KB)

  11. k. przystąpienia Gminy Zębowice do Klastra Energi pn. Czysta Energia dla Ozimka

   PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do Klastra Energii pn. Czysta Energia dla Ozimka.pdf (1,01MB)

 6. 6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 8. 8. Sprawy różne.
 9. 9. Przyjęcie protokołu obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 16.09.2022 roku.

  PDFProtokół z sesji z dnia 16.09.2022 r.pdf (419,43KB)

 10. 10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.