Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 1994 roku

1. Uchwała nr XXIV/131/94 w sprawie stosowania stawek podatku od środków transportowych

 

2. Uchwała nr XXIV/132/94 w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów

 

3. Uchwała nr XXIV/133/94 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości i zwolnienia od tego podatku

 

4. Uchwała nr XXIV/134/94 w sprawie ustalenia wysokości podatku leśnego

 

5. Uchwała nr XXIV/135/94 w sprawie ustalenia podstaw naliczenia podatku rolnego i tryb zwolnień od gruntów będących odłogiem

 

6. Uchwała nr XXIV/136/94 w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej

 

7. Uchwała nr XXV/137/94 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy

 

8. Uchwała nr XXV/138/94 w sprawie zmiany własnej uchwały nr XXIII/127/93 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 1994

 

9. Uchwała nr XXV/139/94 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu

 

10. Uchwała nr XXV/140/94 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego

 

11. Uchwała nr XXV/141/94 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego

 

12. Uchwała nr XXV/142/94 w sprawie nabycia gruntu na rzecz mienia komunalnego gminy Zębowice

 

13. Uchwała nr XXVI/143/94 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 

14. Uchwała nr XXVI/144/94 w sprawie odwołania skarbnika gminy

 

15. Uchwała nr XXVI/145/94 w sprawie powołania skarbnika gminy

 

16. Uchwała nr XXVI/146/94 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę wodociągu

 

17. Uchwała nr XXVI/147/94 w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów

 

18. Uchwała nr XXVI/148/94 w sprawie nabycia działki w Zębowicach

 

19. Uchwała nr XXVI/149/94 w sprawie nabycia działki w Zębowicach

 

20. Uchwała nr XXVI/150/94 w sprawie nabycia działki w Zębowicach

 

21. Uchwała nr XXVI/151/94 w sprawie nabycia działki w Zębowicach

 

22. Uchwała nr I/1/94 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Zębowice

 

23. Uchwała nr I/2/94 w sprawie ustalenia liczby zastępców przewodniczącego  Rady Gminy w Zębowicach

 

24. Uchwała nr I/3/94 w sprawie wyboru zastępców przewodniczącego Rady Gminy

 

25. Uchwała nr I/4/94 w sprawie wyboru Delegata do Sejmiku Samorządowego

 

26. Uchwała nr I/5/94 w sprawie zmian w statucie Gminy

 

27. Uchwała nr I/6/94 w sprawie wyboru przewodniczącego komisji

 

28. Uchwała nr I/7/94 w sprawie wyboru przewodniczącego komisji

 

29. Uchwała nr I/8/94 w sprawie wyboru przewodniczącego komisji

 

30. Uchwała nr I/9/94 w sprawie wyboru przewodniczącego komisji

 

31. Uchwała nr II/10/94 w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru Wójta Gminy i członków Zarządu Gminy

 

32. Uchwała nr II/11/94 w sprawie wyboru Wójta  Gminy

 

33. Uchwała nr II/12/94 w sprawie wyboru Zarządu Gminy

 

34. Uchwała nr II/13/94 w sprawie określenia wysokości sumy do której Zarządu Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania

 

35. Uchwała nr III/14/94 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1994 rok

 

36. Uchwała nr III/15/94 w sprawie składu  osobowego stałych  komisji Rady Gminy w Zębowicach

 

37. Uchwała nr III/16/94 w sprawie wyboru członków Kolegium d/s Wykroczeń

 

38. Uchwała nr III/17/94 w sprawie wyboru ławników do Sądu w Opolu

 

39. Uchwała nr III/18/94 w sprawie  ustalenia wysokości gruntów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych zamierzających podjąć we własnym zakresie budowę domów jednorodzinnych

 

40. Uchwała nr III/19/94 w sprawie ustalenia zadań inwestycyjnych związanych z przygotowaniem terenów na cele budownictwa mieszkaniowego

 

41. Uchwała nr III/20/94 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Gminy

 

42. Uchwała nr IV/21/94 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w organizacji samorządu terytorialnego

 

43. Uchwała nr IV/22/94 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1994 rok zmieniającą uchwałę nr XXIII/127/93 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 grudnia 1993 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1994 rok

 

44. Uchwała nr IV/23/94 w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów  informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

45. Uchwała nr IV/24/94 w sprawie aktualizacji wyceny gruntów

 

46. Uchwała nr IV/25/94 w sprawie zbycia mienia komunalnego

 

47. Uchwała nr IV/26/94 w sprawie nabycia mienia komunalnego

 

48. Uchwała nr IV/27/94 w sprawie składu osobowego komisji rewizyjnej

 

49. Uchwała nr V/28/94 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

 

50. Uchwała nr V/29/94 w sprawie zmian w uchwale nr III/14/94 z 26 sierpnia 1994 roku

 

51. Uchwała nr V/30/94 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1994 roku

 

52. Uchwała nr V/31/94 w sprawie powołania  komisji statutowej

 

53. Uchwała nr VI/32/94 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1994 r.

 

54. Uchwała nr VI/33/94 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

 

55. Uchwała nr VI/35/94 zmieniająca uchwałę nr V/29/94 z dnia 15 listopada 1994 roku w sprawie zmian w uchwale nr III/14/94 z dnia 26 sierpnia 1994 roku

 

56. Uchwała nr VI/36/94 w sprawie zmian do uchwały nr V/28/94 z dnia 15 listopada 1994 roku

 

57. Uchwała nr VI/37/94 w sprawie zmiany uchwały nr III/20/94 z dnia 26 sierpnia 1994 roku o ustaleniu wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Gminy

 

58. Uchwała nr VI/38/94 w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

 

59. Uchwała nr VI/39/94 popierająca wniosek do Trybunału Konstytucyjnego zawarty w Uchwale nr 66 Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 09 grudnia 1994 roku

 

 PDFUchwały Rady Gminy z 1994 roku.pdf (146,33KB) 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Czaja
Data wytworzenia: