Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 1995 roku

1. Uchwała nr VII/40/95 w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku


2. Uchwała nr VII/41/95 w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów


3. Uchwała nr VII/42/95 w sprawie zbycia mienia komunalnego


4. Uchwała nr VII/43/95 w sprawie wniosku przyjęcia na mienie komunalne gminy gruntów Skarbu Państwa


5. Uchwała nr VII/44/95 w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej


6. Uchwała nr VIII/45/95 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1995 rok


7. Uchwała nr VIII/46/95 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 1994 rok


8. Uchwała nr VIII/47/95 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy


9. Uchwała nr VIII/48/95 w sprawie inkasa podatku od posiadania psów


10. Uchwała nr VIII/49/95 w sprawie opłat za wodę


11. Uchwała nr VIII/50/95 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy


12. Uchwała nr VIII/51/95 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zębowice


13. Uchwała nr VIII/52/95 w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


14. Uchwała nr VIII/53/95 w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze


15. Uchwała nr VIII/54/95 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu


16. Uchwała nr VIII/55/95 w sprawie wniosku przyjęcia na mienie komunalne gminy gruntów Skarbu Państwa


17. Uchwała nr VIII/56/95 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego


18. Uchwała nr VIII/57/95 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego


19. Uchwała nr IX/58/95 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie gminy Zębowice


20. Uchwała nr IX/59/95 w sprawie zasad zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Zębowice, kryteriów wyboru osób, z którymi umowy powinny być zawarte w pierwszej kolejności


21. Uchwała nr IX/60/95 w sprawie określenia wysokości czynszu za najem lokalu socjalnego


22. Uchwała nr IX/61/95 w sprawie czynszu wolnego za lokale mieszkalne


23. Uchwała nr IX/62/95 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zębowice


24. Uchwała nr IX/63/95 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1995 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/45/95 z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1995 r.


25. Uchwała nr IX/64/95 w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej


26. Uchwała nr IX/65/95 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach do wydawania decyzji


27. Uchwała nr X/66/95 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie gminy Zębowice


28. Uchwała nr X/67/95 w sprawie określenia wysokości czynszu za najem lokalu socjalnego


29. Uchwała nr X/68/95 w sprawie zasad zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Zębowice, kryteriów wyboru osób, z którymi umowy powinny być zawarte w pierwszej kolejności


30. Uchwała nr IX/69/95 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1995 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/45/95 z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1995 r


31. Uchwała nr X/70/95 w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zębowice


32. Uchwała nr X/71/95 w sprawie określenia zasad zarządu mieniem gminy


33. Uchwała nr XI/72/95 w sprawie współdziałania Gminy Zębowice z innymi gminami w realizacji projektu pod nazwą "Strategie Rozwoju Gmin Śląska Opolskiego"


34. Uchwała nr XI/73/95 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1995 r.


35. Uchwała nr XI/74/95 w sprawie utworzenia Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


36. Uchwała nr XI/75/95 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego


37. Uchwała nr XI/76/95 w sprawie wniosku przyjęcia na mienie komunalne gminy gruntów Skarbu Państwa


38. Uchwała nr XI/77/95 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zębowice


39. Uchwała nr XI/78/95 w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Dolna Mała Panew


40. Uchwała nr XI/79/95 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie


41. Uchwała nr XII/80/95 w sprawie przyjęcia propozycji osób do składów osobowych komisji wyborczych


42. Uchwała nr XII/81/95 w sprawie zmian miejscowego plany zagospodarowanie przestrzennego gminy Zębowice


43. Uchwała nr XII/82/95 w sprawie zmian w budżecie na 1995 rok


44. Uchwała nr XIII/83/95 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej


45. Uchwała nr XIII/84/95 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1995 r.


46. Uchwała nr XIII/85/95 w sprawie wniosku o zmianę w przynależności organizacyjnej placówek oświatowych gminy Zębowice


47. Uchwała nr XIII/86/95 w sprawie zmian miejscowego plany zagospodarowanie przestrzennego gminy Zębowice


48. Uchwała nr XIV/87/95 w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku


49. Uchwała nr XIV/88/95 w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów


50. Uchwała nr XIV/89/95 w sprawie opłaty administracyjnej a sporządzenie testamentu


51. Uchwała nr XIV/90/95 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1995 r.


52. Uchwała nr XIV/91/95 w sprawie powołania komisji statutowej

 

PDFUchwały Rady Gminy z 1995 roku.pdf (149,43KB)

  

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Czaja
Data wytworzenia: