Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIV sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 16.09.2022, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. a. zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok,

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 r..pdf (1,75MB)

  2. b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,20MB)

  3. c. upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zębowice,

   PDFProjekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Zębowicach do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.pdf (316,40KB)

  4. d. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów socjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnione w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zębowice,

   PDFProjekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych....pdf (744,05KB)

  5. e. likwidacji zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.

   PDFProjekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.pdf (839,71KB)

 6. 6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 8. 8. Sprawy różne.
 9. 9. Przyjęcie protokołów obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 06.07.2022 roku i z dnia 14.07.2022 roku.

  PDFProtokół z sesji z dnia 06.07.2022 r..pdf (240,19KB)

  PDFProtokół z sesji z dnia 14.07.2022 r..pdf (220,22KB)

 10. 10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.