Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2000 roku

1. Uchwała nr XI/89/2000 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Zębowice


2. Uchwała nr XI/90/2000 w sprawie przyjęcia “Strategii Rozwoju Gminy Zębowice”


3. Uchwała nr XI/91/2000 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie


4. Uchwała nr XI/92/2000 w sprawie nabycia działek zabudowanych w Zębowicach


5. Uchwała nr XI/93/2000 w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów


6. Uchwała nr XII/94/2000 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2000r. zmieniająca uchwałę Nr X/86/99 z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000 r.


7. Uchwała nr XII/95/2000 w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych na terenie Gminy Zębowice na rok 2000 stanowiący uchwałę Nr X/87/99 z dnia 28 grudnia 1999r roku


8. Uchwała nr XII/96/2000 w sprawie zbycia mienia komunalnego


9. Uchwała nr XIII/97/2000 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Gminy w Zębowicach z wykonania budżetu za 1999 rok


10. Uchwała nr XIII/98/2000 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy w Zębowicach z wykonania budżetu za 1999 rok


11. Uchwała nr XIII/99/2000 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2000r. zmieniająca uchwałę Nr X/86/99 z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000r.


12. Uchwała nr XIII/100/2000 w sprawie przystąpienia do Związku Gmin “Trias Opolski”


13. Uchwała nr XIII/101/2000 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin “Trias Opolski”


14. Uchwała nr XIII/102/2000 w sprawie odwołania ławnika


15. Uchwała nr XIV/103/2000 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2000r. zmieniająca uchwałę Nr X/86/99 z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000r.


16. Uchwała nr XIV/104/2000 w sprawie utworzenia związku międzygminnego o nazwie “Trias Opolski”


17. Uchwała nr XIV/105/2000 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice


18. Uchwała nr XIV/106/2000 w sprawie opłaty za wodę z wodociągu gminnego


19. Uchwała nr XIV/107/2000 w sprawie opinii co do przejęcia zadania z zakresu opieki zdrowotnej


20. Uchwała nr XV/108/2000 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2000r. zmieniająca uchwałę Nr X/86/99 z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000 r.


21. Uchwała nr XV/109/2000 w sprawie ustalenia sposobu obliczania wynagrodzenia nauczyciela za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń pieniężnych


22. Uchwała nr XV/110/2000 w sprawie ustalenia regulaminów dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla nauczycieli


23. Uchwała nr XV/111/2000 w sprawie ustalenia regulaminu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli


24. Uchwała nr XV/112/2000 w sprawie ustalenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego


25. Uchwała nr XV/113/2000 w sprawie ustalenia regulaminu nagród dla nauczycieli


26. Uchwała nr XV/114/2000 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, przedszkola i wicedyrektora szkoły


27. Uchwała nr XV/115/2000 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej Zębowice – oczyszczalnia Dobrodzień – zad. I.


28. Uchwała nr XV/116/2000 w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego o nazwie “TRIAS OPOLSKI”


29. Uchwała nr XV/117/2000 w sprawie zmiany kategorii drogi gminnej


30. Uchwała nr XV/118/2000 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice


31. Uchwała nr XVI/119/2000 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2000r. zmieniająca uchwałę Nr X/86/99 z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000r.


32. Uchwała nr  XVI/120/2000 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych na terenie Gminy Zębowice


33. Uchwała nr XVI/121/2000 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Radawie


34. Uchwała nr XVI/122/2000 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości RADAWIE


35. Uchwała nr XVI/123/2000 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości RADAWIE


36. Uchwała nr XVI/124/2000 w sprawie zmiany kategorii drogi gminnej i jej przekazania


37. Uchwała nr XVI/125/2000 w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego, uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych i regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach


38. Uchwała nr XVI/126/2000 w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Zębowice na rok 2000 stanowiący uchwałę Nr X/87/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku


39. Uchwała nr XVI/127/2000 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego


40. Uchwała nr XVII/128/2000 w sprawie ustalania podatku od nieruchomości na rok 2001


41. Uchwała nr XVII/129/2000 w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2001 rok


42. Uchwała nr XVII/130/2000 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2001


43. Uchwała nr XVII/131/2000 w sprawie opłaty za wodę z wodociągu gminnego


44. Uchwała nr XVII/132/2000 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych


45. Uchwała nr XVII/133/2000 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001r.


46. Uchwała nr XVII/134/2000 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Zębowice na rok 2001


47. Uchwała nr XVII/135/2000 w sprawie wynagrodzenia za inkaso świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i za znakowanie zwierząt


48. Uchwała nr XVII/136/2000 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2000r. zmieniająca uchwałę Nr X/86/99 z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000r.


49. Uchwała nr XVII/137/2000 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kadłub Wolny


50. Uchwała nr XVII/138/2000 w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego, uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych i Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.

 

PDFUchwały Rady Gminy z 2000 roku.pdf (251,41KB) 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Czaja
Data wytworzenia: