Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXI sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 10.06.2022, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. a. zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok
  2.  
  3. PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (2,80MB)
    
  4. b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  5.  
  6. PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,18MB)
    
  7. c. zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf (815,00KB)

  8. d. zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (955,40KB)

  9. e. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   PDFProjekt uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (805,08KB)

  10. f. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

   PDFProjekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych.pdf (1,13MB)

  11. g. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zębowice.pdf (657,00KB)

  12. h. Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach

   PDFProjekt uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf (1,65MB)

  13. i. Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022.pdf (630,19KB)

   PDFZał. do projektu uchwały - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie....pdf (1,79MB)

 6. 6. Ocena zasobów Pomocy Społecznej na rok 2021 – Wydanie przez Radę Gminy Rekomendacji.

  PDFOcena zasobów pomocy społecznej.pdf (1,96MB)

 7. 7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 8. 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 9. 9. Sprawy różne.
 10. 10. Przyjęcie protokołu obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 29.03.2022 roku i z dnia 14.04.2022 roku.

  PDFProtokół z sesji z dnia 14.04.2022 r..pdf (214,64KB)

  PDFProtokół z sesji z dnia 29.03.2022 r..pdf (269,23KB)

 11. 11. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.