Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2002 roku

1. Uchwała nr XXV/189/02 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2002 r.


2. Uchwała nr XXV/190/02 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej


3. Uchwała nr XXV/191/02 w sprawie zbycia mienia komunalnego


4. Uchwała nr XXV/192/02 w sprawie finansowania dożywiania uczniów


5. Uchwała nr XXVI/193/02 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Gminy w Zębowicach z wykonania budżetu gminy za 2001 r.


6. Uchwała nr XXVI/194/02 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy w Zębowicach z wykonania budżetu gminy za 2001 r.


7. Uchwała nr XXVI/195/02 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2002 r.


8. Uchwała nr XXVI/196/02 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych


9. Uchwała nr XXVI/197/02 w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Radawie


10. Uchwała nr XXVI/198/02 w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów


11. Uchwała nr XXVI/199/02 w sprawie zmiany uchwały dot. utworzenia jednostek budżetowych


12. Uchwała nr XXVI/200/02 w sprawie nabycia działki przez Gminę Zębowice


13. Uchwała nr XXVI/201/02 w sprawie uchylenia własnej uchwały


14. Uchwała nr XXVI/202/02 w sprawie uchylenia własnej uchwały


15. Uchwała nr XXVII/203/02 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2002 r.


16. Uchwała nr XXVII/204/02 w sprawie uchylenia własnej uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty prolongacyjnej


17. Uchwała nr XXVII/205/02 w sprawie odwołania inkasenta podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów


18. Uchwała nr XXVII/206/02 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/206/2002 z dnia 27.12.2000r. w sprawie wynagrodzenia za inkaso świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i za znakowanie


19. Uchwała nr XXVII/207/02 w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy w Zębowicach


20. Uchwała nr XXVII/208/02 w sprawie podziału gminy na obwody głosowania w wyborach samorządowych w 2002 r.


21. Uchwała nr XXVII/209/02 w sprawie opinii co do połączenia gminy Dobrodzień i Zębowice w jeden okręg wyborczy w wyborach do rody powiatu


22. Uchwała nr XXVII/210/02 w sprawie zbycia mienia komunalnego


23. Uchwała nr XXVIII/211/02 w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2002 r.


24. Uchwała nr XXVIII/212/02 w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Zębowice na rok 2002 stanowiący uchwałę nr XXIV/185/01 z dnia 28 grudnia 2001 r.


25. Uchwała nr XXVIII/213/02 w sprawie zbycia mienia komunalnego


26. Uchwała nr XXIX/214/02 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2002 rok


27. Uchwała nr XXIX/215/02 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002 – 2006 oraz zasad wynajmowania lokai wchodzących w skład mieszkaniowego  zasobu gminy


28. Uchwała nr XXIX/216/02 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej  - na okres nie dłuższy niż 3 lata


29. Uchwała nr I/1/02 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Zębowice


30. Uchwała nr I/2/02 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zębowice


31. Uchwała nr I/3/02 w sprawie wyboru przewodniczącego komisji


32. Uchwała nr I/4/02 w sprawie wyboru przewodniczącego komisji


33. Uchwała nr I/5/02 w sprawie wyboru przewodniczącego komisji


34. Uchwała nr I/6/02 w sprawie wyboru przewodniczącego komisji


35. Uchwała nr II/7/02 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2002 r.


36. Uchwała nr II/8/02 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2003 rok


37. Uchwała nr II/9/02 w sprawie  ustalenia  wysokości podatku  od posiadania  psów oraz zwolnień z tego podatku na rok 2003


38. Uchwała nr II/10/02 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku


39. Uchwała nr II/11/02 w sprawie wysokości diet dla radnych Gminy Zębowice


40. Uchwała nr II/12/02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy


41. Uchwała nr II/13/02 w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu  prawa pracy


42. Uchwała nr II/14/02 w sprawie uchylenia własnej uchwały


43. Uchwała nr II/15/02 w sprawie uchylenia własnej uchwały


44. Uchwała nr II/16/02 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej  - na okres nie dłuższy niż 3 lata


45. Uchwała nr II/17/02 w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Zębowice


46. Uchwała nr II/18/02 w sprawie powołania komisji statutowej


47. Uchwała nr II/19/02 w sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego


48. Uchwała nr II/20/02 w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Zębowice do Zgromadzenia Związku Gmin “Dolna Mała Panew” w Turawie


49. Uchwała nr III/21/02 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2003 r.


50. Uchwała nr III/22/02 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2002 rok


51. Uchwała nr III/23/02 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Zębowice na rok 2003


52. Uchwała nr III/24/02 w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego


53. Uchwała nr III/25/02 w sprawie akceptacji przeznaczenia gruntu rolnego do zalesienia


54. Uchwała nr III/26/02 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Zębowice

 

PDFUchwały Rady Gminy z 2002 roku.pdf (223,28KB)

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Czaja
Data wytworzenia: