Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVIII sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 10.02.2022, g. 14:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (2,50MB)

  2. b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (2,50MB)

  3. c. ustanowienia pełnomocnika w związku z powództwem Wójta Gminy
  4. PDFProjekt uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika w związku z powództwem Wójta Gminy.pdf (197,27KB)
    
  5. d. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu.pdf (403,19KB)

  6. e. regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu

   PDFProjekt uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.pdf (548,40KB)

  7. f. opłaty targowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie opłaty targowej.pdf (405,29KB)

  8. g. planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice na rok 2022

   PDFProjekt uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice na rok 2022.pdf (194,02KB)

  9. h. uchylenia uchwały nr. XXV/172/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV.172.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.pdf (376,03KB)

  10. i. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zębowicach oraz szczegółowych warunków funkcjonowania

   PDFProjekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania o odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (2,01MB)

 6. 6. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2021 rok.

  PDFSprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2021 rok.pdf (318,01KB)

 7. 7. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Zębowice w 2021 roku.

  PDFSprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Zębowice w 2021 rok.pdf (766,39KB)

 8. 8. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 9. 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 10. 10. Sprawy różne.
 11. 11. Przyjęcie protokołu obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2021 roku i z dnia 20 stycznia 2022 roku.

  PDFProtokół z nadzwyczajnej sesji z dnia 20.01.2022.pdf (221,84KB)

 12. PDFProtokół z sesji z dnia 28.12.2021.pdf (1,28MB)

 13. 12. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.