Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytania ofertowe 2022

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa

PDFSG.271.2.16.2022.JF Zapytanie ofertowe z dnia 02.12.2022 Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.pdf (194,44KB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (236,00KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku powiązań z Zamawiającym.docx (216,99KB)
PDFZałącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO.pdf (173,42KB)
PDFZałacznik nr 4 - Wzór umowy.pdf (200,13KB)

PDFSG.271.2.16.2022.JF Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.12.2022 r.pdf (168,29KB)

PDFSG.271.2.16.2022.JF Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.12.2022 r.pdf (172,37KB)
 

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego przez Gminę Zębowice w ramach unijnego projektu grantowego "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

PDFSG.271.2.15.2022.JF - Zapytanie ofertowe z dnia 01.12.2022 r. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego przez Gminę Zębowice ...pdf (188,53KB)
DOCXZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx (91,70KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.docx (48,75KB)
DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust 1.docx (48,80KB)
PDFZałącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO.pdf (176,85KB)

PDFSG.271.2.15.2022.JF - Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.12.2022 r.pdf (152,31KB)

PDFSG.271.2.15.2022.JF - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.12.2022 r.pdf (148,49KB)
 

Dostawa dodatkowego wyposażenia do sprzętu komputerowego w ramach unijnego projektu grantowego "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

PDFSG.271.2.14.2022.JF - Zapytanie ofertowe z dnia 28.11.2022 r. Dostawa dodatkowego wyposażenia do sprzętu komputerowego...pdf (203,44KB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (240,50KB)
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.doc (79,50KB)
DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1.doc (255,00KB)
PDFZałącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf (217,26KB)
PDFZałącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO.pdf (150,86KB)

PDFSG.271.2.14.2022.JF - Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.12.2022 r.pdf (157,26KB)

PDFSG.271.2.14.2022.JF - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.12.2022 r.pdf (146,78KB)
 

Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) dla inwestycji polegającej na budowie 93 przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) na terenie Gminy Zębowice

PDFSG.271.2.13.2022.AK - Zapytanie ofertowe z dnia 13.10.2022 r..pdf (251,30KB)
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (18,56KB)
RTFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.rtf (78,87KB)
DOCZałącznik nr 3_ Ośwadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków.doc (31,50KB)
DOCZałącznik Nr 4_Wykaz wykonywanych opracowań PFU.doc (41,50KB)
DOCZałacznik Nr 5_ Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.doc (34,00KB)
PDFZałącznik nr 6_Projekt umowy.pdf (148,47KB)
PDFSG.271.2.13.2022 - Informacja_z otwarcia ofert - z dnia 20.10.2022 r.pdf (169,94KB)
PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 04.11.2022 r. - SG.271.2.13.2022.pdf (156,82KB)
 

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i przebudowy budynku mieszkalnego w miejscowości Prusków

PDFSG.271.2.12.2022.AK - Zapytanie ofertowe z dnia 12.10.2022 r..pdf (199,37KB)
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (17,67KB)
RTFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.rtf (78,85KB)
DOCZałącznik Nr 3_Wykaz wykonywanych prac.doc (41,00KB)
DOCZałacznik Nr 4_ Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.doc (33,50KB)
PDFZałącznik nr 5_Projekt umowy.pdf (134,30KB)
PDFInformacja_o unieważnienu postępowania z dnia 17.10.2022 r..pdf (139,56KB)
 

Wycinka drzew oraz przycinka pielęgnacyjna drzew i krzewów na terenie Gminy Zębowice

PDFSG.271.2.11.2022.AK - Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2022 r..pdf (208,72KB)
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (17,93KB)
RTFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.rtf (79,01KB)
DOCZałacznik Nr 3_ Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.doc (33,00KB)
PDFInformacja_z otwarcia ofert - 17.10.2022.pdf (166,11KB)
PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 21.10.2022 r. - SG.271.2.11.2022.pdf (106,78KB)
 

Demontaż, zbiórka, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zębowice

PDFSG.271.2.10.2022.AK - Zapytanie ofertowe -Demontaż, zbiórka, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z .......pdf (203,58KB)
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (18,29KB)
RTFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.rtf (78,66KB)
DOCZałącznik nr 3_OŚWIADCZENIE o realizacji zadania przez wykonawców posiadających odpowiednie decyzje i zezwolenia.doc (29,50KB)
PDFZałącznik nr 4 Wzór umowy.pdf (187,80KB)
DOCZałącznik nr 5 - Wykaz nieruchomości obiętych zadaniem.doc (67,00KB)
PDFInformacja_z otwarcia ofert - 19.09.2022 r. Demontaż, zbiórka, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest ........pdf (168,08KB)
PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 28.10.2022 r. - SG.271.2.10.2022.pdf (129,06KB)
 

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z termomodernizacją budynku po byłej Publicznej Szkole Podstawowej
w Radawiu

PDFSG.271.2.9.2022.AK - Zapytanie ofertowe z dn. 26.08.2022 r. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z termomodernizacją budynku ........pdf (226,14KB)
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (17,65KB)
RTFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.rtf (78,72KB)
DOCZałącznik Nr 3_Wykaz wykonywanych prac.doc (41,00KB)
DOCZałacznik Nr 4_ Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.doc (29,50KB)
PDFZałącznik nr 5_Projekt umowy.pdf (139,39KB)
PDFInformacja_z otwarcia ofert - 14.09.2022 r..pdf (157,22KB)
 

Dostawa nowej centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy Zębowice

PDFSG.271.2.8.2022 - Zapytanie ofertowe z dnia 01.07.2022 r. - Dostawa nowej centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy Zębowice.pdf (205,63KB)
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (17,77KB)
RTFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.rtf (78,83KB)
PDFZałacznik nr 3_Wzór umowy.pdf (119,59KB)

PDFSG.271.2.8.2022 Informacja_z otwarcia ofert z dnia 18.07.2022 r..pdf (184,38KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Unieważnienie z dnia 21.07.2022 r..pdf (132,24KB)
 

Usługa przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa

PDFSG.271.2.7.2022.JF - Zapytanie ofertowe z dnia 15.06.2022 r. Usługa przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa.pdf (212,88KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (62,22KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego do wykonania zamówienia potencjału technicznego i osobowego.docx (61,17KB)
DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie o wykonaniu diagnozy cyberbezpieczeństwa lub audytów.docx (61,48KB)
DOCXZałącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu.docx (60,92KB)
PDFZałacznik nr 5 - Wzór umowy.pdf (237,95KB)
XLSXZałącznik_nr 6 do oferty_8-_Formularz_informacji_związanych_z_przeprowadzeniem_diagnozy_cyberbezpieczeństwa.xlsx (21,30KB)
PDFZałacznik nr 7 Klauzula informacyjna RODO.pdf (172,53KB)
DOCXZałacznik nr 8 - Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.docx (61,52KB)

PDFSG.271.2.7.2022.JF - Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.06.2022 r..pdf (181,67KB)
PDFSG.271.2.7.2022.JF - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.06.2022 r..pdf (167,28KB)


      

Koszenie i wykaszanie poboczy drogowych na terenie Gminy Zębowice

PDFSG.271.2.6.2022.AK - Zapytanie ofertowe z dn. 30.05.2022 r. Koszenie i wykaszanie poboczy drogowych na terenie Gminy Zębowice.pdf (217,84KB)
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (17,77KB)
RTFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.rtf (78,99KB)
PDFZałącznik nr 3 - Wykazy dróg gminnych do koszena poboczy.pdf (2,49MB)
PDFZałącznik nr 4 - Mapa poglądowa dla Pruskowa, Siedlisk, Poczołkowa i Kadłuba Wolnego.pdf (2,05MB)
PDFZałącznik nr 5 - Mapa poglądowa dla Zębowic.pdf (2,15MB)
PDFZałącznik nr 6 - Mapa poglądowa dla Radawia, Łąki, Kosic.pdf (1,82MB)
PDFZałącznik nr 7 - Mapa poglądowa dla Knieii.pdf (1,30MB)
 

Koszenie i wykaszanie terenów zielonych na terenie Gminy Zębowice

PDFSG.271.2.5.2022.AK - Zapytanie ofertowe z dnia 10.05.2022 r. Koszenie i wykaszanie terenów zielonych na terenie Gminy Zębowice.pdf (218,03KB)
PDFZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.pdf (107,30KB)
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (17,75KB)
RTFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.rtf (78,73KB)
PDFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.pdf (123,78KB)
PDFZałącznik Nr 3 Wykaz terenów do koszenia.pdf (765,66KB)
PDFZałącznik Nr 4 Mapy poglądowe terenów do koszenia.pdf (6,67MB)
 

Usunięcie ubytków na drogach gminnych na terenie Gminy Zębowice

PDFSG.271.2.4.2022.AK - Zapytanie ofertowe.pdf (207,96KB)
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (17,58KB)
PDFZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.pdf (106,90KB)
PDFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.pdf (123,60KB)
RTFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.rtf (78,46KB)
PDFZałacznik - Wykaz dróg do naprawy nawierzchni.pdf (146,24KB)
PDFMapa poglądowa terenu nr 1.pdf (2,03MB)
PDFMapa poglądowa terenu nr 2.pdf (1,77MB)

PDFInformacja_z otwarcia ofert z dnia 18.03.2022 r..pdf (168,42KB)
 

Całoroczne wykonanie prac gospodarczych na terenie Gminy Zębowice

PDFSG.271.2.3.2022.AK - Zapytanie ofertowe.pdf (242,54KB)
PDFZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.pdf (109,74KB)
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (18,00KB)
PDFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.pdf (124,98KB)
RTFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.rtf (79,64KB)

PDFSG.271.2.3.2022 Informacja_z otwarcia ofert z dnia 17.02.2022 r..pdf (161,46KB)
 

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku Gminnego Ośrodka Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach

PDFSG.271.2.2.2022.AK - Zapytanie ofertowe.pdf (239,61KB)
PDFZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.pdf (105,15KB)
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (17,35KB)
PDFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.pdf (94,53KB)
RTFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.rtf (79,37KB)
PDFZałącznik Nr 3_Wykaz wykonywanych prac.pdf (164,04KB)
DOCZałącznik Nr 3_Wykaz wykonywanych prac.doc (40,00KB)
PDFRzuty GOIKiCz.pdf (1,81MB)

PDFSG.271.2.2.2022 Informacja_z otwarcia ofert - 17.02.2022.pdf (189,93KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.03.2022 r..pdf (165,64KB)
 

Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Zębowice

PDFSG.271.2.1.2022.AK - Zapytanie ofertowe.pdf (251,61KB)
PDFZałącznik Nr 1 - do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.pdf (109,22KB)
DOCXZałącznik Nr 1 - do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx (17,92KB)
PDFKlauzula informacyjna - Załącznik nr 2.pdf (130,70KB)
RTFKlauzula informacyjna - Załącznik nr 2.rtf (79,43KB)
PDFZałącznik Nr 3_Wykaz wykonywanych prac.pdf (158,07KB)
DOCZałącznik Nr 3_Wykaz wykonywanych prac.doc (40,50KB)

PDFSG.271.2.1.2022 Informacja_z otwarcia ofert - 17.02.2022 r..pdf (204,67KB)