Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2022 roku


PDFZarządzenie Nr W.0050.1.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2022 r..pdf (266,77KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.2.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w 2022 r..pdf (280,70KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.3.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych do zakładu budżetowego.pdf (181,90KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.4.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2022 r..pdf (118,09KB)
    PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.4.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 stycznia 2022 r..pdf (126,38KB)
    PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.4.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 stycznia 2022 r..pdf (125,38KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.5.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ....pdf (197,64KB)
   PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.5.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 stycznia 2022 r..pdf (109,39KB)
   PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.5.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 stycznia 2022 r..pdf (137,98KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.6.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (180,34KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.07.2022 Wójta Gminy Zębowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu opieki nad zwierzętami.pdf (196,74KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.8.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Zębowice za 2021 rok.pdf (218,94KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.9.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (186,16KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.10.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych....pdf (378,51KB)
   PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.10.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 lutego 2022 r..pdf (361,87KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.11.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15.02.2022 w sprawie planu ofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2022.pdf (195,43KB)

PDFZarządzenie Nr W0050.12.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15.02.2022 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rektutacyjnym do PSP.pdf (204,96KB)

PDFZarządzenie Nr W0050.13.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15.02.2022 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do PP.pdf (204,54KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.14.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej...pdf (118,52KB)
   PDFzał. nr 1 do Zarządzenia nr W.0050.14.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 lutego 2022 r..pdf (142,53KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.15.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2022 r..pdf (100,37KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.16.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie powołania przedstawicieli do Związku Powiatowo-Gminnego Samorządy Ziemi Oleskiej.pdf (181,66KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.17.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (192,48KB)

PDFUzupełnienie do Zarządzenia Nr W.0050.17.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (489,88KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.18.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (193,34KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.19.2022 Wójta Gminy z dnia 10.03.2022 r. Zębowice w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (725,02KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.20.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zębowice w 2022 r..pdf (100,89KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.21.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (179,84KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.22.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (188,36KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.23.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (187,49KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.24.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (183,22KB)

PDFZarządzenie Nr.W.0050.25.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w sprawach związanych z przyznawaniem świadczenia pieniężnego.pdf (108,10KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.26.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (185,70KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.27.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (180,42KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.28.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (188,49KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.29.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (181,18KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.30.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu i zasad rozliczania opłaty targowej.pdf (168,98KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.31.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie Organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych..pdf (400,96KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.32.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników OSP w działaniu ratowniczym.pdf (310,87KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.33.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (187,87KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.34.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (181,83KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.35.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia Kier. GOPS w sprawach związanych z prowadzeniem świadczeń pieniężnych oraz zakwaterowania i wyżywienia obyw. Ukrainy.pdf (227,58KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.36.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (191,95KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.37.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (184,20KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.38.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (183,43KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.39.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (179,92KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.40.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (184,91KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.41.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (191,23KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.42.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (180,58KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.43.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (186,22KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.44.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (181,17KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.45.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (180,46KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.46.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach za 2021 rok.pdf (191,29KB)

     PDFBilans Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.pdf (1,34MB)

     PDFRachunek zysków i strat Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.pdf (981,28KB)

     PDFInformacja dodatkowa Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.pdf (237,72KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.47.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (186,57KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.48.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (180,37KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.49.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (181,86KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.50.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (180,15KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.51.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (186,19KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.52.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (178,31KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.53.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (189,89KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.54.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (189,04KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.55.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (190,80KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.56.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (185,79KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.57.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (190,64KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.58.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (186,67KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.59.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (196,18KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.60.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (187,20KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.61.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (191,68KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.62.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (185,62KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.63.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (203,33KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.64.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (190,18KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.65.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (182,53KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.66.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy....pdf (103,63KB)
     PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.66.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 września 2022 r..pdf (174,98KB)
     PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.66.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 września 2022 r..pdf (91,30KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.67.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (190,51KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.68.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (184,13KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.69.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr W 0050.4.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 stycznia 2019 r..pdf (194,76KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.70.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf (205,99KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.71.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (195,91KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.72.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (185,82KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.73.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (188,59KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.74.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (184,31KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.75.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 pażdziernika 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (189,09KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.76.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 pażdziernika 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (183,58KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.77.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 pażdziernika 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (191,05KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.78.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 pażdziernika 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (183,05KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.79.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 pażdziernika 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (205,17KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.80.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 pażdziernika 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (191,17KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.81.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy...pdf (105,38KB)
     PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.81.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 października 2022 r.pdf (160,97KB)
     PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.81.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 października 2022 r.pdf (111,20KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.82.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 pażdziernika 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (192,02KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.83.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 pażdziernika 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (183,89KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.84.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 pażdziernika 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (193,15KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.85.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 pażdziernika 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (183,47KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.88.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (189,49KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.89.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (186,35KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.90.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (198,59KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.91.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (184,19KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.92.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (182,25KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.93.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych lokali w ramach najmu socjalnego stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy.pdf (208,36KB)
       PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia nr W.0050.93.2022 z dnia 24.11.2022 r.pdf (192,81KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.95.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (191,23KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.96.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (188,72KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.97.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (182,98KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.98.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (190,09KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.99.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (183,53KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.100.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (189,79KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.101.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (185,73KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.102.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego pn.pdf (115,52KB)
       PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.102.2022 Wójta Gminy Zebowice z dnia 16 grudnia 2022 r.pdf (135,53KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.103.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (187,90KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.105.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (184,74KB)

PDFZarządzenie Nr W.0050.106.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (188,39KB)