Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVI sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 28.12.2021, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. a. zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf (1,22MB)

  2. b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,62MB)

  3. c. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.pdf (1,31MB)

  4. d. uchylenia przepisu w uchwale Nr XXIV.164.2021 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 27.10.2021 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami znajdującymi się na terenie Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia przepisu w uchwale Nr XXIV.164.2021 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 27.10.2021 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi....pdf (542,55KB)

  5. e. uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2022 r.

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2022 r. , Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (24,41MB)

  6. f. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2022 r. , Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (24,41MB)

 6. 6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 8. 8. Sprawy różne.
 9. 9. Przyjęcie protokołu obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 30.11.2021 r.

  PDFProtokół z sesji z dnia 30.11.2021 r..pdf (245,48KB)

 10. 10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.