Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt i Zastępca

 Wójt jest organem wykonawczym Gminy, który wybierany jest w wyborach bezpośrednich na pięcioletnią kadencję. Obecnie od 2024 r.  funkcję tą pełni :

 

Patryk Swoboda

Sekretariat - I piętro, pok. nr 25A

tel. 77 4 216 076

   Wójt Gminy wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności: 1) przygotowanie projektów uchwał rady gminy, 2) określenie sposobu wykonania uchwał, 3) gospodarowanie mieniem komunalnym, 4) wykonywanie budżetu,    5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wójt wydaje decyzje w sprawach indywidualnych zakresu administracji publicznej oraz przepisy porządkowe w formie zarządzeń w przypadku niecierpiącym zwłoki, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega radzie gminy.

 Więcej informacji o kompetencjach Wójta Gminy znajduje się w:

·         Statucie Gminy ( w dziale akty prawne )
·         Regulaminie Organizacyjnym Gminy ( w dziale Urząd Gminy w Zębowicach)
 
Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy piątek od godz. 1300 do 1400, w sprawach pilnych należy telefonicznie lub osobiście skontaktować się z osobą obsługującą sekretariat.
 
 

Funkcję Zastępcy Wójta Gminy Zębowice pełni Pan Zdzisław Szuba