Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIV sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 27.10.2021, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. a. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

   PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (379,76KB)

   PDFUZASADNIENIE DO PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2022.pdf (243,98KB)

  2. b. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Poczołkowie dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. WNMP w Zębowicach

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Poczołkowie dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. WNMP w Zębowicach.pdf (665,57KB)

  3. c. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   PDFProjekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (604,51KB)

  4. d. rozpatrzenia podtrzymanego wniosku sołectwa Osiecko dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2022 roku

   PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego wniosku sołectwa Osiecko dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2022 roku.pdf (287,31KB)

  5. e. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Radawie dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2022 roku

   PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Radawie dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2022 roku.pdf (259,65KB)

  6. f. Zmiany Uchwały Nr XV/102/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 r.

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV.102.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 r..pdf (442,14KB)

  7. g. zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2021 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 r..pdf (3,56MB)

  8. h. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  9. i. zmieniająca uchwałę Nr XXII/150/2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

   PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXII.150.2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (250,38KB)

  10. j. zniesienia pomnika przyrody

   PDFProjekt uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody.pdf (448,42KB)

  11. k. uchylenia uchwały Nr XXI/144/2021 z dnia 6 lipca 2021 r.

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI.144.2021 z dnia 6 lipca 2021 r..pdf (413,91KB)

  12. l. wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie Gminy Zębowice do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Zębowice....pdf (1,90MB)

  13. m. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.pdf (300,92KB)

  14. n. Planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami znajdującymi się na terenie Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami znajdującymi się na terenie Gminy Zębowice.pdf (766,86KB)

  15. o. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Zębowice na lata 2021-2026

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zębowice na lata 2021-2026.pdf (441,91KB)

   PDFZałącznik - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.pdf (1,07MB)

  16. p. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Zębowice na lata 2021-2025

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Zębowice na lata 2021-2025.pdf (399,88KB)

   PDFZałącznik - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf (531,77KB)

 6. 6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 8. 8. Sprawy różne.
 9. 9. Przyjęcie protokołu obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 06.07.2021 r., 25.08 2021 r. i z dnia 18.09.2021 r.

  PDFProtokół z sesji z dnia 6 lipca2021 r..pdf (277,09KB)

  PDFProtokół z sesji z dnia 25 sierpnia 2021 r..pdf (260,78KB)

  PDFProtokół z sesji z dnia 18 września 2021 r..pdf (214,28KB)

 10. 10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.