Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej

Termin: 22.10.2021, g. 09:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. 3. Analiza projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy:
  1. a. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zębowice na lata 2021-2026,

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zębowice na lata 2021-2026.pdf (441,91KB)

   PDFZałącznik - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.pdf (1,07MB)

  2. b. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Zębowice na lata 2021-2025.

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Zębowice na lata 2021-2025.pdf (399,88KB)

   PDFZałącznik - Program Przeciwdziałania Przemocy.pdf (531,77KB)

  3. c. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/144/2021 z dnia 6 lipca 2021 r.

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI-144-2021 r. z dnia 6 lipca 2021 r..pdf (413,91KB)

  4. d. Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie Gminy Zębowice, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Zębowice.

   PDFProjekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Zębowice....pdf (1,90MB)
    

 4. 4. Sprawy różne.
 5. 5. Dyskusja i wnioski.
 6. 6. Zakończenie posiedzenia.