Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXI sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 06.07.2021, g. 12:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. 5. Raport o stanie gminy Zębowice za rok 2020 - debata.
  1. a. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zębowice wotum zaufania.

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zębowice wotum zaufania.pdf (157,95KB)

 6. 6. Sprawozdanie Finansowe.
 7. 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zębowice za 2020 rok.
 8. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.

   PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.pdf (170,84KB)

  2. b. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.pdf (211,12KB)

  3. c. zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2021 rok.

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf (568,61KB)

  4. d. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (400,05KB)

  5. e. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Dobrodzień w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Dobrodzień w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.pdf (358,58KB)

  6. f. określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Zębowice na rok szkolny 2021/2022
 9.            PDFProjekt uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Zębowice na rok szkolny 2021-2022.pdf (422,01KB)
   
  1. g. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice.pdf (653,85KB)

 10. 9. Udzielenie rekomendacji do oceny zasobów z pomocy społecznej za rok 2020.

  PDFOcena zasobow pomocy spolecznej za rok 2020 dla gminy Zębowice.pdf (1,97MB)

 11. 10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 12. 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 13. 12. Sprawy różne.
 14. 13. Przyjęcie protokołu obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 20.05.2021 r.

  PDFProjekt protokołu z dnia 20.05.2021.pdf (301,67KB)

 15. 14. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.