Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.

Termin: 19.12.2023, g. 09:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przyjęcie porządku obrad.
 3.  Rozpatrzenie pisma Wojewody Opolskiego dotyczącego przeprowadzonej kontroli w GOPS w Zębowicach.
 4.  Sprawy różne.
 5.  Zakończenie posiedzenia.

 

Termin: 20.11.2023, g. 09:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie pisma w sprawie dojazdu uczniów z Zębowic ul. Borowiańska do PSP w Zębowicach albo możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej.
 4.  Przedstawienie pisma radnych skierowanego do Powiatowego Rejonu Dróg w Oleśnie dotyczącego poprawy bezpieczeństwa uczniów PSP w Zębowicach.
 5.  Wizja działalności kulturalnej GOIKiCz w 2024 roku.
 6.  Zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych w kwocie do 10 000,00 zł związanych z ponownym urządzeniem Gminnej Izby Regionalnej po remoncie obiektu.
 7.  Sprawy różne.
 8.  Zakończenie posiedzenia.

 

Termin: 25.08.2023, g. 09:00

Miejsce: Sala w OSP Zębowice

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2023/24
  1. a. Organizacja szkoły i przedszkola
  2. b. Kadra pedagogiczna
  3. c. Dowóz uczniów
  4. d. Baza dydaktyczna
 4. Analiza wyników Egzaminu Ósmoklasisty.
 5. Wydłużenie czasu pracy oddziału przedszkolnego w Radawiu.
 6. Postęp prac remontowych w Domu Spotkań.
 7. Informacja o planowanych imprezach kulturalnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie posiedzenia.

 

Termin: 24.05.2023, g. 09:00

Miejsce: Sala w OSP Zębowice

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkoły i przedszkola na rok szkolny 2023/24.
 4. Rozpatrzenie pisma rodziców przedszkolaków z Radawia w sprawie przedłużenia czasu pracy przedszkola w Radawiu.
 5. Ocena zasobów Pomocy Społecznej.
 6. Informacja o wynikach rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Zębowicach.
 7. Informacja o planowanych imprezach kulturalnych.
 8. Przyznanie stypendium naukowego, sportowego i artystycznego uzdolnionym uczniom PSP w Zębowicach.
 9. Informacja o wyjeździe uczniów PSP do gminy partnerskiej Birkenfeld w Niemczech.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

 

Termin: 15.09.2022, g. 09:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1.  Otwarcie posiedzenia.
 2.  Przyjęcie porządku obrad.
 3.  Analiza projektów uchwał:
  a. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zębowice PDFProjekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych....pdf (744,05KB)
  b. w sprawie upoważnienia kierownika GOPS-u w Zębowicach do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zębowice
  PDFProjekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Zębowicach do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.pdf (316,40KB)
 4.  Ocena przygotowania placówek oświatowych do pracy w roku szkolnym 2022/23.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6.  Zakończenie posiedzenia.

 

 

Termin: 22.03.2022, g. 09:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. Rozeznanie przygotowania placówek oświatowych w celu przyjęcia dzieci i programu ich nauczania w placówkach na terenie Gminy (wystąpienie Dyrektorów gminnych placówek oświatowych).
 4. Dzieci z Ukrainy w szkole i przedszkolu - etapy adaptacji i formy wsparcia. Jak to wygląda w praktyce?
 5. Rozeznanie możliwości przygotowania pomieszczenia zastępczego Gminnej Izby Regionalnej, oraz zorganizowania możliwości przeniesienia eksponatów i ich powrotu do Izby po zakończeniu remontu budynku GOIKiCZ.
 6. Analiza projektów uchwał na najbliższą sesję R.G.
 7. Sprawy różne.
 8. Dyskusja i wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Termin: 22.10.2021, g. 09:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. 3. Analiza projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy:
  1. a. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zębowice na lata 2021-2026,

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zębowice na lata 2021-2026.pdf (441,91KB)

   PDFZałącznik - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.pdf (1,07MB)

  2. b. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Zębowice na lata 2021-2025.

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Zębowice na lata 2021-2025.pdf (399,88KB)

   PDFZałącznik - Program Przeciwdziałania Przemocy.pdf (531,77KB)

  3. c. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/144/2021 z dnia 6 lipca 2021 r.

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI-144-2021 r. z dnia 6 lipca 2021 r..pdf (413,91KB)

  4. d. Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie Gminy Zębowice, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Zębowice.

   PDFProjekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Zębowice....pdf (1,90MB)

 4. 4. Sprawy różne.
 5. 5. Dyskusja i wnioski.
 6. 6. Zakończenie posiedzenia.

 

Termin: 23.06.2021, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. 3. Funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia na terenie gminy w czasie pandemii. Stan szczepień przeciwko COVID- 19 w gminie Zębowice (dr W. Bańczyk).
 4. 4. Informacja z działalności placówek oświatowych (szkoły i przedszkola) w warunkach pandemii w r. szk. 2020/21.
 5. 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 6. 6. Zakończenie posiedzenia.