Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

PDFPLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 2020-2025.pdf (414,55KB)
 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W GMINIE ZĘBOWICE

NA LATA 2020-2025

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania

Sposób realizacji

Terminy

1.

Powołanie i podanie do publicznej wiadomości danych Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wójt Gminy Zębowice

Wydanie zarządzenia przez Wójta Gminy Zębowice z dnia. 30 września 2020 r.

wrzesień 2020 r.

2.

Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania obiektu do minimalnych wymagań dotyczących dostępności

Administrator stron internetowych

Sporządzenie deklaracji dostępności

wrzesień 2020 r.

3.

Audyt dostępności cyfrowej stron internetowych i BIP

Koordynator

Sprawdzenie poprawności działania stron internetowych

marzec 2021 r.

4.

Audyt stanu obiektu Urzędu Gminy w Zębowicach  pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator oraz zespół ds. dostępności

Inwentaryzacja obiektu Urzędu Gminy w Zębowicach przy ul. Murka, w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

marzec 2021 r.

5.

Dokonanie analizy stanu obiektu Urzędu pod względem dostosowania go do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator oraz zespół ds. dostępności

Przedstawienie koncepcji dostosowania obiektu względem osób ze szczególnymi problemami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno- komunikacyjnym

 

luty -marzec 2021 r.

6.

Zapewnienie szkolenia nt. podstaw publikowania informacji publicznej z zakresu zapewnienia dostępności

Koordynator

Kierowanie pracowników na szkolenie z zakresu zapewnienia dostępności.  Uczestnicy będą zdobywać niezbędną wiedzę w danej dziedzinie oraz umiejętności praktyczne potrzebne do zastosowania tej wiedzy w działaniu.

 

kwiecień 2021

7.

Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator oraz zespół ds. dostępności

Opracowanie planu działania o którym mowa w art.14 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

 marzec 2021

8.

Aktualizacja

i uzupełnienie deklaracji dostępności na stronie www i BIP.

Koordynator oraz Administrator stron internetowych

Uzupełnianie, aktualizacja deklaracji dostępności raz na rok zgodnie z ustawą

realizacja w całym okresie działania

9.

Przygotowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

Koordynator

Wypełnienie raportu za okres od 20.09.2019r. do 01.01.2021r. na portalu sprawozdawczym GUS raz na cztery lata zgodnie z ustawą

marzec

2021 r.

10.

Sukcesywne dostosowywanie Urzędu Gminy do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno –komunikacyjnej

 

Wójt Gminy

1. Przeniesienie stanowiska ds. podatków (I piętro) oraz  stanowiska ds. gospodarki odpadami i utrzymania czystości (II piętro) na parter.

 

2. Zlecenie prac remontowych  i modernizacyjnych (budowlanych i elektronicznych) w budynku

 

3. Dobudowanie do istniejącego budynku biura obsługi dla osób z niepełnosprawnościami, przystosowanego i umożliwiającego dojście i dojazd wózkiem inwalidzkim

 

luty- marzec 2021

 

 

_______

 

 

realizacja w całym okresie działania

11.

Pozyskiwanie środków finansowych na dostosowanie budynku Urzędu w zapewnieniu dostępności architektonicznej i informacyjno –komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami

Wójt Gminy, Skarbnik

 

 

 

 

 

 

Zespół Koordynacyjny

1. Wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie Gminy Zębowice na 2022-2025 środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań ujętych w planie działania.

 

2. Pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł

2022-2025

 

 

 

 

 

 

realizacja w całym okresie działania

 

12.

Zapewnienie dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Zębowicach w zakresie dostępności:

-architektonicznej,

-informacyjno-komunikacyjnej,

-cyfrowej.

Monitorowanie działalności Urzędu Gminy w tym zakresie.

Koordynator oraz zespół ds. dostępności

Podejmowanie różnego rodzaju działań w zależności od potrzeb:

-przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami dotyczących problemów natury architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej, z jakimi mogą się spotkać podczas kontaktu z pracownikiem urzędu,

-przyjmowanie uwag

i propozycji pracowników urzędu,

-podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu.

 

realizacja w całym okresie działania

13.

Nawiązanie współpracy z instytucjami

i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się osobami ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator oraz zespół ds. dostępności

Prowadzenie rozmów z kierownikami referatów Urzędu, kierownikami jednostek organizacyjnych oraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

realizacja w całym okresie działania

                                  

Dane kontaktowe:

  1. kontakt telefoniczny:
  • 77 4216 076
  1. kontakt e-mailowy: ug@zebowice.pl
  2. kontakt korespondencyjny: Urząd Gminy Zębowice, ul. Izydora Murka 2, 46-048  Zębowice.