Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIX sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 30.03.2021, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. a. zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2021 rok
  2. PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf (1,17MB) 
  3.  
  4. b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  5. PDFZałączniki do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,67MB)
   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (251,91KB)
    
  6. c. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2021 r.

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2021 r..pdf (3,83MB)

  7. d. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zębowice do projektu pn.: "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego " w ramach Programu LIFE.

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zębowice do projektu pn. Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach woj. opolskiego w ramach Programu LIFE.pdf (651,50KB)

 6. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji za rok 2020.
 7. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 8. 8. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 9. 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 10. 10. Sprawy różne.
 11. 11. Przyjęcie protokołu obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 23.02.2021 r.

  PDFProtokół z sesji z dnia 23.02.2021 r..pdf (263,13KB)

 12. 12. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.