Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVIII sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 23.02.2021, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. 4. Wnioski i interpelacje Radnych - forma pisemna.
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. a. zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2021 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 r..pdf (2,75MB)

  2. b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,70MB)

  3. c. planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice na rok 2021

   PDFProjekt uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice na 2021 rok.pdf (194,36KB)

  4. d. wysokości opłaty za usługę utrzymania i oczyszczania przydomowych oczyszczalni ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach

   PDFProjekt uchwały w sprawie wysokości opłaty za usługę utrzymania i oczyszczania przydomowych oczyszczalni ścieków przez ZGKiW w Zębowicach.pdf (728,42KB)

  5. e. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Zębowice na 2021 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Zębowice na 2021 rok..pdf (2,47MB)

  6. f. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2021 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.pdf (1,59MB)

  7. g. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym ( dz.nr.1145 )

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym (dz. nr 1145).pdf (554,99KB)

  8. h. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym (dz. nr. 1005, 1009 )

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym (dz. nr 1005, 1009).pdf (564,45KB)

  9. i. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym ( dz. nr. 893, 894 )

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym (dz. nr 893,894).pdf (557,45KB)

  10. j. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym ( dz. nr. 53, 58, 72, 73, 77)

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym (dz. nr 53,58,72,73,77).pdf (560,45KB)

  11. k. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym (dz. nr . 1275)

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym (dz. nr 1275).pdf (555,96KB)

  12. l. zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Zębowice.pdf (390,78KB)

  13. m. zwolnienia zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zębowice oraz przeznaczeniu ich na cele statutowe

   PDFProjekt uchwały w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego - ZGKiW w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zębowice oraz przeznaczeniu ich na cele statutowe.pdf (519,65KB)

 6. 6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 8. 8. Sprawy różne.
 9. 9. Przyjęcie protokołu obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 29.12.2020 r.

  PDFProtokół z sesji z dnia 29.12.2020 r..pdf (417,34KB)

 10. 10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.