Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVII sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 29.12.2020, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. 4. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów- forma pisemna.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 5.1. zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf (1,28MB)

  2. 5.2. ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.pdf (1,23MB)

  3. 5.3. uchwalenie budżetu gminy Zębowice na 2021 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2021 r..pdf (355,46KB)

   PDFZałącznik Nr 1 dochody 2021.pdf (75,56KB)

   PDFZałącznik Nr 2 Wydatki Gminy.pdf (252,27KB)

   PDFZałącznik Nr 3 inwestycje 2021.pdf (203,91KB)

   PDFZałącznik Nr 4 sprzedaż nap. alk.pdf (235,25KB)

   PDFZałącznik Nr 5 korzystanie ze środowiska.pdf (221,99KB)

   PDFZałącznik Nr 6 gospodarka odpadami.pdf (232,84KB)

   PDFZałącznik Nr 7 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.pdf (222,88KB)

   PDFZałącznik Nr 8 zadania zlecone dochody.pdf (205,07KB)

   PDFZałącznik Nr 9 zadania zlecone wydatki.pdf (56,12KB)

   PDFZałącznik Nr 10 dotacje.pdf (371,47KB)

   PDFZałącznik Nr 11 Fundusz Sołecki.pdf (615,12KB)

   PDFZałącznik Nr 12 ZGKiW.pdf (64,92KB)

  1. 5.4. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (6,59MB)

  2. 5.5. przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zębowice z organizacji pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi.pdf (3,47MB)

  3. 5.6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad przekazywania i rozliczenia dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie Miasta Opole, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie dofinasowania żłobków na terenie Miasta Opola.pdf (299,34KB)

  4. 5.7. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Z.pdf (497,43KB)

 6. 6. Zajęcie stanowiska do wniesionej petycji z 26 października 2020 r., dotyczącej budowy nowego budynku przedszkolnego w gminie Zębowice.
 7. 7. Zajęcie stanowiska do wniesionej petycji w interesie publicznym z 11 grudnia 2020 r.
 8. 8. Sprawy różne.
 9. 9. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Zębowice.
 10. 10. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego RG.
 11. 11. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 13.11.2020 r.

  PDFProtokół z sesji z dnia 13.11.2020 r.pdf (406,60KB)

 12. 12. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.