Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Handlu i Usług.

Termin: 12.12.2023, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. Zapoznanie się z opinią RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok.
 4. Zapoznanie się z opinią RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na 2024 rok.
 5. Analiza projektu uchwały budżetowej na rok 2024 oraz projektu WPF.
 6. Przyjęcie stanowiska komisji w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Murka w Zębowicach.
 7. Sprawy różne.
 8. Dyskusja i wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Termin: 15.12.2022, g. 13:00

Miejsce: Sala w OSP Zębowice

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. Zapoznanie się z opinią RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok.
 4. Zapoznanie się z opinią RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na 2023 rok.
 5. Analiza projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz projektu WPF.
 6. Sprawy różne.
 7. Dyskusja i wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

 

Termin: 23.03.2022, g. 09:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. Analiza projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy:
  1. a. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu,
  2. b. w sprawie regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu,
  3. c. w sprawie opłaty targowej,
  4. d. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  5. e. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zębowice,
  6. f. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zębowice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
 4. Sprawy różne.
 5. Dyskusja i wnioski.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

Termin: 16.12.2021, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. Zapoznanie się z opinią RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok.
 4. Zapoznanie się z opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na 2022 rok.
 5. Analiza projektu uchwały budżetowej na rok 2022 oraz projektu WPF.
 6. Sprawy różne.
 7. Dyskusja i wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

 

Termin: 17.12.2020, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. 2. Sprawdzenie prawomocności.
 3. 3. Zapoznanie się z opinią RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.
 4. 4. Zapoznanie się z opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na 2021 rok.
 5. 5. Analiza projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz projektu WPF.
 6. 6. Sprawy różne.
 7. 7. Dyskusja i wnioski
 8. 8. Zakończenie posiedzenia.