Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XV sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 29.09.2020, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. 4. Wnioski i interpelacje Radnych - forma pisemna.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 5.1. zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2020 rok.

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf (145,76KB)
   PDFzałącznik nr 1 inwestycje.pdf (208,43KB) 

  2. 5.2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmieny WPF.pdf (4,19MB)

  3. 5.3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (616,20KB)

  4. 5.4. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf (6,03MB)

  5. 5.5. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   PDFProjekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów kom. od właścicieli nieruchomości......pdf (4,09MB)

  6. 5.6. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   PDFProjekt uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (1,25MB)

  7. 5.7. ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice, ustalenia stawek czynszu i dzierżawy , nieruchomości gminnych a także zasad świadczenia usług komunalnych

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usł. komunalne....pdf (1,27MB)

  8. 5.8. uchylenia uchwały Nr XIV /92/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV922020.pdf (292,93KB)

 6. 6. Informacja o ofercie Ośrodka Wsparcia Ekonomi Społecznej dla Subregionu Północnego z siedzibą w Kluczborku.
 7. 7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 8. 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 9. 9. Sprawy różne.
 10. 10. Przyjęcie protokołu obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 30.06.2020 r.

  PDFProtokół sesja 30.06.2020.pdf (349,03KB) 

 11. 11. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.