Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIV sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 30.06.2020, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. 4. Raport o stanie gminy Zębowice za rok 2019 - debata.
  1. 4.1. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zębowice wotum zaufania.

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zębowice wotum zaufania.pdf (227,96KB)

 5. 5. Sprawozdanie Finansowe.
 6. 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zębowice za 2019 rok.
 7. 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

   PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.pdf (238,16KB)

  2. 7.2. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

   PDFProjekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.pdf (277,82KB)

  3. 7.3. zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2020 rok.

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 r..pdf (1,88MB)

  4. 7.4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   PDFObjaśnienia do WPF.pdf (174,22KB)

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej..pdf (279,96KB)

   PDFZał. do zmiany WPF.pdf (3,20MB)

  5. 7.5. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zębowice.

   PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zębowice.pdf (614,82KB)

  6. 7.6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (593,31KB)

  7. 7.7. określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości , którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

   PDFProjekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów kom. ponoszonych przez właścicieli nieruch., którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gosp. odpadami kom. na rzecz gminy..pdf (745,99KB)

  8. 7.8. rozpatrzenia petycji w przedmiocie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją pola elektromagnetycznego o coraz szerszym zakresie częstotliwości

   PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją pola elektromagnetycznego o coraz szerszym zakresie.pdf (643,32KB)

  9. 7.9. rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego

   PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf (821,51KB)

 8. 8. Informacja o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od lipca 2020 roku.
 9. 9. Wnioski i interpelacje Radnych.
 10. 10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 11. 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 12. 12. Sprawy różne.
 13. 13. Przyjęcie protokołu obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 21.02.2020 r.

  PDFProjekt Protokołu Nr XII.pdf (501,25KB)

 14. 14. Przyjęcie protokołu obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 05.05.2020 r.

  PDFProjekt Protokołu Nr XIII.pdf (466,84KB)

 15. 15. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.