Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetargi - zamówienia publiczne 2020

Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Zębowice

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 597391-N-2020 z dnia 15.10.2020 r..pdf (1,50MB)
PDFSIWZ Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Zębowice.pdf (5,64MB)
DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc (63,00KB)
DOCZałącznik Nr 2_O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (57,50KB)
DOCZałącznik Nr 3_O wykluczeniu z post.doc (39,50KB)
DOCZałącznik Nr 3a_Ośw. podmiotów3 i podwykonawców.doc (38,00KB)
DOCZałącznik Nr 4_Zobowiązanie.doc (32,00KB)
DOCZałącznik Nr 5_RODO.doc (39,00KB)
PDFZałącznik nr 6 - Wzór umowy.pdf (430,24KB)
DOCZałącznik Nr 7_Przynależność do gr. kapitał.doc (40,00KB)
PDFZałącznik nr 8 - Mapa poglądowa gminy Zębowice.pdf (142,59KB)
PDFZałącznik nr 9 - Wykaz przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf (240,89KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert 23.10.2020 r..pdf (89,11KB)

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania 28.10.2020 r..pdf (315,96KB)
 

 

Remont mostu w miejscowości Zębowice przy ul. Eichendorffa

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 578894-N-2020 z dnia 28.08.2020 r..pdf (2,72MB)
PDFSIWZ Remont mostu w miejscowości Zębowice przy ul. Eichendorffa.pdf (11,76MB)
DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc (62,00KB)
DOCZałącznik Nr 2_ Oświadczenie o spełnieniu wararunków udziału w postępowaniu.doc (58,00KB)
DOCZałącznik Nr 3_ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc (39,00KB)
DOCZałącznik Nr 3a_ Oświadczenie podmiotów i podwykonawców.doc (38,00KB)
DOCZałącznik Nr 4_ Zobowiązanie.doc (36,50KB)
DOCZałącznik Nr 5_RODO.doc (38,00KB)
PDFZałącznik nr 6 Wzór umowy.pdf (4,90MB)
DOCZałącznik Nr 7_ Wykaz osób.doc (39,50KB)
DOCZałącznik Nr 8_Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc (34,50KB)
DOCZałącznik Nr 9_Przynależność do gr. kapitałowej.doc (40,50KB)

Specyfikacja techniczna
PDFProjekt remontu mostu nad rzeką Libawą w ciągu ul. Eichendorffa w m. Zębowice.pdf (5,37MB)
DOCSTWiORB.doc (3,39MB)
PDFMapa inwentaryzacyjna.pdf (169,23KB)
PDFProjekt wykonawczy rys. 1.pdf (137,46KB)
PDFProjekt wykonawczy rys. 2.pdf (155,55KB)
PDFStan istniejący.pdf (147,64KB)
PDFZakres rozbiórek.pdf (120,29KB)
PDFPrzedmiar robót.pdf (213,58KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert 15.09.2020 r..pdf (320,45KB)

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 07.10.2020 r..pdf (359,27KB)
 

Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Zębowice

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 564072-N-2020 z dnia 22.07.2020 r..pdf (1,63MB)
PDFSIWZ Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Zębowice.pdf (5,61MB)
DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc (62,00KB)
DOCZałącznik Nr 2_o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (57,00KB)
DOCZałącznik Nr 3_o wykluczeniu z post.doc (39,50KB)
DOCZałącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców.doc (38,00KB)
DOCZałącznik Nr 4_zobowiązanie.doc (32,00KB)
DOCZałącznik Nr 5_RODO.doc (39,00KB)
PDFZałącznik nr 6 - Wzór umowy.pdf (1,37MB)
DOCZałącznik Nr 7_przynależność do gr. kapitał.doc (40,00KB)
PDFZałącznik nr 8 - mapa poglądowa gminy Zębowice.pdf (474,25KB)
PDFZałącznik nr 9 - Wykaz przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf (706,36KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert 04.08.2020 r..pdf (139,75KB)

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania 18.08.2020 r..pdf (106,60KB)
 

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu  Gminy Zębowice oraz opróżnianie koszy ulicznych
i pojemników z odpadami z czyszczenia ulic i placów, ich transport i zagospodarowanie

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 547780-N-2020 z dnia 05.06.2020 r..pdf (3,02MB)
PDFSIWZ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zębowice ......pdf (15,38MB)


DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc (84,00KB)
DOCZałącznik Nr 2_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (54,50KB)
DOCZałącznik Nr 3_Oświadczenie o braku podstawy do wykluczenia z postępowania.doc (33,00KB)
DOCZałącznik Nr 3a_Oświadczenie podmiotów i podwykonawców.doc (32,50KB)
DOCZałącznik Nr 4_Zobowiązanie.doc (37,00KB)
DOCZałączniki Nr 5_RODO.doc (32,50KB)
PDFZałącznik Nr 6_Wzór umowy.pdf (4,65MB)
DOCZałącznik Nr 7_Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu.doc (34,00KB)
DOCZałącznik Nr 8_Wykaz usług wykonantch.doc (33,00KB)
DOCZałącznik Nr 9_Oświadczenie o przynależność do gr. kapitał.doc (34,50KB)

PDFZawiadomienie z dnia 10 czerwca 2020 r. - sprostowanie oraz odpowiedź na zapytanie.pdf (402,98KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.06.2020 r..pdf (375,14KB)
PDFZawiadomienie z dnia 12.06.2020 r. zmiana treści SIWZ.pdf (859,65KB)
PDFZawiadomienie z dnia 15.06.2020 r. odpowiedzi i wyjaśnienia na zapytania, zmiana treści SIWZ.pdf (1,50MB)

PDFInformacja z otwarcia ofert 19.06.2020 r..pdf (109,97KB)

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 21.08.2020 r..pdf (113,39KB)

Remont częściowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych masą bitumiczną na gorąco, z przycięciem krawędzi na początku i końcu zakresu frezowania

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 539102-N-2020 z dnia 12 maja 2020 r..pdf (1,32MB)
PDFSIWZ Remont częściowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych masą bitumicznąna gorąco, z przycięciem krawędzi na początku i końcu zakresu frezowania.pdf (6,12MB)
PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf (888,67KB)
 

DOCZałącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc (104,50KB)
DOCZałącznik Nr 2_war. udz. w post.doc (94,50KB)
DOCZałącznik Nr 3_o wykluczeniu z post (002).doc (78,00KB)
DOCZałącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców.doc (77,00KB)
DOCZałącznik Nr 4_zobowiązanie (002).doc (75,00KB)
DOCZałącznik Nr 5_RODO.doc (78,00KB)
PDFZałącznki nr 6 - Wzór umowy.pdf (965,25KB)
DOCZałącznik Nr 7_przynależność do gr. kapitał.doc (78,50KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert 29.05.2020 r..pdf (661,62KB)

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 03.06.2020 r..pdf (368,76KB)

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - SPROSTOWANIE - z dnia 03.06.2020 r..pdf (134,56KB)
 

 

Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu ulicy Borowiańskiej w Zębowicach

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 521226-N-2020 z dnia 09.03.2020 r..pdf (9,56MB)
PDFSIWZ Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu ulicy Borowiańskiej w Zębowicach.pdf (21,73MB)

Specyfikacja techniczna

PDFOpis_techniczny.pdf (190,99KB)
PDFZębowice_STWiORB.pdf (2,24MB)
PDFPrzedmiar - Zębowice.pdf (4,44MB)
PDFSPIS RYSUNKÓW.pdf (39,52KB)
PDF[1]_Plan_orientacyjny.pdf (699,59KB)
PDF[2]_PZT.pdf (830,87KB)
PDF[3]_Widok.pdf (3,30MB)
PDF[4]_Przekrój_A_A.pdf (256,80KB)
PDF[5]_Przekrój_B_C.pdf (308,48KB)
PDF[6]_Widoki.pdf (205,81KB)
PDF[7]_Odwodnienie.pdf (283,95KB)
PDF[8]_Inwentaryzacja.pdf (195,59KB)
PDF[9]_Wytyczeniowy.pdf (145,75KB)
PDF[10]_Szalunkowy.pdf (315,16KB)
PDF[11]_Zbrojeniowy.pdf (407,81KB)
PDF[12]_Płyta.pdf (215,52KB)
PDF[13]_Schody.pdf (160,54KB)
PDF[14]_Profil.pdf (425,61KB)
PDFOpinia_geotechniczna_Zębowice.pdf (6,14MB)

XLSXKosztorys ofertowy Zębowice.xlsx (19,11KB)

DOCZałącznik Nr 1 Formularz ofertowy.doc (61,00KB)
DOCZałącznik Nr 2 war. udz. w post..doc (59,00KB)
DOCZałącznik Nr 3 o wykluczeniu z post..doc (38,50KB)
DOCZałącznik Nr 3a ośw. podmiotów i podwykonawców.doc (37,50KB)
DOCZałącznik Nr 4 zobowiązanie.doc (37,00KB)
DOCZałącznik Nr 5 RODO.doc (37,50KB)
PDFZałącznik Nr 6 wzór umowy.pdf (16,83MB)
DOCZałącznik Nr 7 wykaz osób.doc (40,00KB)
DOCZałącznik Nr 8 wykaz wyk. robót bud..doc (34,00KB)
DOCZałącznik Nr 9 przynależność do gr. kapitał.doc (39,00KB)
 

PDFZawiadomienie z dnia 23.03.2020 r. - odpowiedź na zapytania i zmiany w SIWZ.pdf (2,45MB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.03.2020 r..pdf (601,52KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszena BZP z dnia 23.03.2020 r..pdf (1,03MB)

PDFZawiadomienie z dnia 30.03.2020 r. - zmiana treści SIWZ.pdf (2,82MB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.03.2020 r..pdf (292,62KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP z dnia 30.03.2020 r..pdf (465,08KB)

Złożone oferty

7ZOferta nr 1 przetargowa DOMAX - Hasło 1245.7z (662,02KB)
ZIPOferta nr 2 LARIX Lubliniec most- Hasło 1990.zip (737,24KB)
ZIPOferta nr 3 PRI KAMPOL - Oferta Gmina Zębowice- Hasło kamyk.zip (3,02MB)
ZIPOferta nr 4 Oferta_Bud-Bau Opole - Hasło BudBau_0406.zip (2,19MB)
ZIPOferta nr 5 Oferta - Remost - Hasło remostool123abc.zip (2,19MB)
ZIPOferta nr 6 OFERTA 06.04 - Hasło Primost@06042020.zip (3,76MB)

Ofert nr 7 - Hasło olslubliniec
RARDesktop.rar (4,10MB)
ZIPOferta nr 8 scKplPodpOferty GmZębowice - Hasło - skibud.zip (2,27MB)

PDFZawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert.pdf (443,41KB)

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 21.04.2020 r..pdf (617,83KB)